25 Syndicale premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 19/07/2021
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

Bedrag: 40 EUR max./jaar.

Begunstigden: rechthebbenden die terzelfder tijd:

  • op 1 september van het jaar van uitbetaling lid zijn van één van de interprofessionele werknemersorganisaties vertegenwoordigd in NAR;
  • verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst voor werknemers bij een onderneming, met uitzondering van een arbeidsovereenkomst van studenten of leerlingen.

In het Paritair comité voor  de toeristische attracties werd op 15 juni 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een syndicale premie (nr. 165630/CO/333).

1. Principe en begunstigden

Een sociaal voordeel toegekend ten laste van het Fonds aan de rechthebbende werknemers.

2. Bedragen

Een syndicale premie ten belope van maximum 40 EUR per jaar wordt jaarlijks toegekend:

Dagen Stelsel 5 dagen Dagen Stelsel 6 dagen
< 44 0 EUR < 52 0 EUR
44-65 10 EUR 52-78 10 EUR
66-87 13 EUR 79-104 13 EUR
88-109 16 EUR 105-130 16 EUR
110-130 19 EUR 131-156 19 EUR
131-152 22 EUR 157-182 22 EUR
153-174 25 EUR 183-208 25 EUR
175-195 28 EUR 209-234 28 EUR
196-217 31 EUR 235-260 31 EUR
218-239 34 EUR 261-286 34 EUR
> 240 40 EUR >287 40 EUR

Het totaal bedrag van de sectorale syndicale premie en van de syndicale premie toegekend op ondernemingsvlak mag het maximum van 145 EUR per jaar niet overschrijden.

De marge, die het gevolg is van de eventuele vermindering van het bedrag van de syndicale premie op ondernemingsvlak door het feit dat de het max. 145 EUR per jaar werd bereikt, kan in 2019-2020 het voorwerp uitmaken van een intern bedrijfsoverleg.

3. Toekenningsvoorwaarden

Een syndicale premie ten belope jaarlijks toegekend , volgens de modaliteiten aan de rechthebbende die terzelfder tijd:

  • op 1 september van het jaar van uitbetaling lid zijn van één van de interprofessionele werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de NAR;
  • verbonden zijn met een onderneming, met uitzondering van een arbeidsovereenkomst van studenten of leerlingen.

De syndicale premie zal voor het eerst worden uitbetaald vanaf 15 september 2020 en de afrekening  zal gebeuren vanaf oktober.

4. Procedure

De syndicale premie wordt toegekend aan de rechthebbenden, pro rata het aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen (RSZ) tijdens de referteperiode.

De referteperiode  is de periode van 12 maanden, van 1 januari jaar tot 31 december  van het jaar dat het jaar van de uitbetaling voorafgaat.

De gewerkte en gelijkgestelde dagen zijn de bezoldigde periodes, de vakantieperiodes (arbeiders) en de gelijkgestelde periodes (RSZ).

De periode van tewerkstelling als student of leerling wordt niet in aanmerking genomen.

In de ondernemingen, die reeds een syndicale premie toekennen op ondernemingsvlak, wordt het bedrag van de sectorale syndicale premie betaald bovenop de syndicale premie die op ondernemingsvlak is toegekend.

5. Financiering

Het sociaal voordeel is ten laste van het Fonds voor bestaanszekerheid.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
13/01/2021
Registratienr
165630
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
31/12/2021
Neerleggingsdatum
01/02/2021
Registratiedatum
25/06/2021
Onderwerp
Syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
22/07/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/09/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
15/10/2021
Keywords
SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, SYNDICALE PREMIE
Tekst aangepast op
01/07/2021

Datum CAO
17/10/2019
Registratienr
155334
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
01/01/2020
Neerleggingsdatum
21/10/2019
Registratiedatum
20/11/2019
Onderwerp
syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
09/12/2019
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
03/08/2020
Keywords
SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 25 Syndicale premie
01/01/2020 31/12/2021 25 Syndicale premie