2101 SWT 62 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 24/04/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

Een cao werd afgesloten om enkele berekeningsmodaliteiten van het algemene SWT te bepalen.

1. Algemeen

Sinds 1 januari 2015 is de normale toegangsleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vastgesteld op 62 jaar.

Dit type SWT is op nationaal vlak voorzien (collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad).

In deze sector, werd toch een cao afgesloten om enkele berekeningsmodaliteiten te bepalen.

2. PC 333

  • de leeftijd van 59 jaar moet uiterlijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst bereikt zijn;
  • de loopbaanvoorwaarde bereiken die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van toepassing is (zie hierna).

 

Mannen

Vrouwen

 

Leeftijd

Loopbaan

Leeftijd

Loopbaan

2012-2013

58 jaar

38 jaar

58 jaar

35 jaar

2014

38 jaar

2015

60 jaar

40 jaar

60 jaar

31 jaar

2016

32 jaar

2017

33 jaar

2018 60 jaar 40 jaar 60 jaar 33 jaar
2019 60 jaar 40 jaar 60 jaar 33 jaar
2020 59 jaar 40 jaar 59 jaar 40 jaar

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
12/02/2020
Registratienr
157670
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
30/06/2021
Neerleggingsdatum
13/02/2020
Registratiedatum
17/03/2020
Onderwerp
stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (2020-2021)
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/12/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
08/02/2021
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2020 31/12/2021 2101 SWT 62 jaar
01/01/2015 31/12/2017 2101 SWT 60 jaar
Terug