2101 SWT 60 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 30/12/2019
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2017

Sinds 1 januari 2015 is de normale toegangsleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vastgesteld op 62 jaar.

Het is toegelaten om een leeftijdsgrens lager dan 62 jaar te voorzien door het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op niveau van de sector of van de onderneming. In dat geval mag de leeftijdsgrens niet lager zijn dan 60 jaar.

De volgende cumulatieve voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • het ontslag heeft plaats tijdens de geldigheidsperiode van de collectieve arbeidsovereenkomst;
  • de collectieve arbeidsovereenkomst moet vóór 1 juli 2015 afgesloten en neergelegd zijn en uiterlijk op 1 januari 2015 in voege treden;
  • de collectieve arbeidsovereenkomst voorziet een minimumleeftijd van 60 jaar;
  • de leeftijd van 60 jaar moet uiterlijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst bereikt zijn;
  • de loopbaanvoorwaarde bereiken die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van toepassing is (zie hierna).

 

Mannen

Vrouwen

 

Leeftijd

Loopbaan

Leeftijd

Loopbaan

2012-2013

58 jaar

38 jaar

58 jaar

35 jaar

2014

38 jaar

2015

60 jaar

40 jaar

60 jaar

31 jaar

2016

32 jaar

2017

33 jaar

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/06/2015
Registratienr
128615
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
30/06/2015
Registratiedatum
13/08/2015
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar
BS Bericht van neerlegging
18/09/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
01/07/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
03/08/2016
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2020 31/12/2021 2101 SWT 62 jaar
01/01/2015 31/12/2017 2101 SWT 60 jaar