12 Werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 04/06/2019
Geldig vanaf: 25/12/2003

Bij gebrek aan sectorale bepalingen op dat vlak, verwijzen wij u naar de bepalingen daromtrent gesloten op het vlak van de Nationale Arbeidsraad.


Historiek
25/12/2003 31/12/2999 12 Werkgeverstussenkomst in de verplaatsingskosten
Terug