0602 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 10/02/2022
Geldig vanaf: 01/08/2021
Geldig tot: 31/12/2022

Bedrag : 75 EUR

Betalingsdatum: uiterlijk op 31 maart 2022

Omzettingsmogelijkheid : nee

Op 9 december 2021 is in het paritair comité voor Toeristische attracties een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten over de toekenning van een coronapremie (nr. 169177/CO/333).

1. Bedrag en toekenningsvoorwaarden

Een eenmalige coronapremie van 75 EUR wordt toegekend. De premie wordt betaald aan de werknemers pro rata van de gepresteerde en gelijkgestelde dagen tussen 1 januari 2021 en 31 oktober 2021.

De werknemers die op 31 oktober 2021 niet meer in dienst waren bij hun werkgever hebben recht op deze premie volgens bovenstaande modaliteiten.

Met gewerkte en gelijkgestelde dagen wordt bedoeld : de bezoldigde periodes, de vakantieperiodes (arbeiders) en de gelijkgestelde periodes overeenkomstig de administratieve instructies van de RSZ.

Als een coronapremie is toegekend op het niveau van de onderneming, is de sectorpremie alleen over het verschil verschuldigd.

Het staat elke onderneming vrij een premie boven de sectorpremie toe te kennen tot een maximum van 500 EUR.

2. Betalingsdatum

De coronapremie in de vorm van een consumptiecheque wordt uitgereikt op uiterlijk op 31 maart 2022. De werkgever zorgt voor een communicatie aan de werknemers omtrent de toekenning van de premie, uiterlijk op 31 december 2021. In ondernemingen met een syndicale afvaardiging, gebeurt deze communicatie aan de syndicale afvaardiging.

3. Specifieke voorwaarden

De werkgevers zullen de consumptiecheques "coronapremie" in elektronische vorm toekennen tenzij op het niveau van de onderneming wordt beslist om deze in papieren vorm toe te kennen, volgens de modaliteiten voorzien in deze overeenkomst. De maximale nominale waarde van de consumptiecheque bedraagt 10 EUR per consumptiecheque.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/12/2021
Registratienr
169177
Geldig van
01/08/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
21/12/2021
Registratiedatum
04/01/2022
Onderwerp
Coronapremie
BS Bericht van neerlegging
12/01/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/05/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
18/10/2022
Keywords
GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
14/01/2022

Historiek
01/08/2021 31/12/2022 0602 Coronapremie 2021 (consumptiecheque)