0601 Jaarlijkse premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 13/10/2023
Geldig vanaf: 01/09/2017

Bedrag 2023 :

  • Voltijds:

    • arbeiders: 341,03 EUR;
    • bedienden: 389,76 EUR;
  • Onvolledige periode en deeltijds: pro rata regeling.

Toekenningsmodaliteiten:

  • Referteperiode: het kalenderjaar;
  • Uitsluiting: de werknemers waarop de bepalingen betreffende de eindejaarspremie van toepassing zijn.

Betalingsdatum: in de loop van de maand december.

Mogelijkheid tot omzetting: ja. Deze jaarlijkse bruto-premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsvlak worden toegekend door een beslissing van de werkgever of, voor de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze. Het recurrent karakter van de jaarlijkse premie of van de gelijkwaardige effectieve loonsverhoging of voordeel moet worden gewaarborgd.

In het Paritair Comité voor de toeristische attracties werd op 19 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht (registratienummer 142826/CO/333).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de jaarlijkse premie en de historiek van de bedragen.

1. Jaarlijkse premie

Dit jaarlijkse premie is van toepassing op de werknemers waarop het eindejaarspremie  niet van toepassing is.

Een jaarlijkse bruto premie wordt toegekend van 280 EUR voor de arbeiders en 320 EUR voor de bedienden (bedragen rekening gehouden met de verschillende wetgeving arbeiders/bedienden inzake jaarlijks vakantiegeld), onder voorbehoud van de toepassing van artikel 15.

Deze jaarlijkse bruto-premie wordt toegekend volgens de modaliteiten bepaald in de hierna volgende artikelen.

De jaarlijkse bruto-premie zal telkens betaald worden in december en voor de eerste maal in december 2017.

De jaarlijkse bruto-premie wordt betaald pro rata van de deeltijdse prestaties en pro rata van de prestaties (gepresteerde dagen of betaalde niet-gepresteerde dagen) tijdens het kalenderjaar.

Voor de werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt voor de datum van betaling in december, wordt het pro rata bedrag van de jaarlijkse premie betaald op het ogenblik van het uitdiensttreding.

Deze Jaarlijkse bruto-premie is niet van toepassing in zoverre dat gelijkwaardige effectieve verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen in 2015-2016 en/of 2017-2018 op ondernemingsvlak worden toegekend door een beslissing van de werkgever of, voor de ondernemingen met een vertegenwoordiging van de werknemers, mits een akkoord met deze.

Het bedrag van de andere voordelen moet verifieerbaar zijn.

Het recurrent karakter van de jaarlijkse premie of van de gelijkwaardige effectieve loonsverhoging of voordeel moet worden gewaarborgd.

Indien beslist wordt om in dit kader maaltijdcheques in te voeren of het bedrag van de maaltijdcheques te verhogen dienen dit uiterlijk vanaf 1 november 2017 te worden toegekend. Deze mogen bovendien geen loon of ander voordeel toegekend in het kader van CAO van 21 januari 2016 betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 - koopkracht, geregistreerd onder het nummer 132777/C0/333, vervangen.

De jaarlijkse premie zal worden geindexeerd vanaf 01/01/2018 (cf. CAO van 15 juni 2009 betreffende de indexering van de lonen, geregistreerd onder het nummer 94393/CO/333).

 

2. Historiek van de bedragen

Jaar Arbeiders Bedienden
2017 280,00 EUR 320,00 EUR
2018 285,12 EUR 325,86 EUR
2019 291,28 EUR 332,90 EUR
2020 293,61 EUR 335,56 EUR
2021

296,40 EUR

338,75 EUR
2022 307,01 EUR 350,88 EUR
2023 341,03 EUR 389,76 EUR

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/09/2017
Registratienr
142826
Geldig van
01/09/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/10/2017
Registratiedatum
24/11/2017
Onderwerp
sectoraal akkoord 2017-2018 - koopkracht
BS Bericht van neerlegging
04/12/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/06/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
25/06/2018
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, EINDEJAARSPREMIE, SOCIALE VREDE

Historiek
01/09/2017 31/12/2999 0601 Jaarlijkse premie
01/01/2016 31/08/2017 0601 Jaarlijkse premie