0402 Bezoldigingen op 1 juni 2022

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 30/06/2022
Geldig vanaf: 01/06/2022

Aanpassing naar aanleiding van de ontwikkeling van de GMMI (01/06/2022): op de minimum- en effectieve bezoldigingen;

De huidige barema's vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk

De minimumlonen en de effectieve lonen van de werknemers zijn aangepast naar aanleiding van de evolutie van de GMMI vanaf 1 juni 2022.

Wij geven u hierna de minimumbezoldigingen geldig vanaf 1 januari 2022. Voor de loonvoorwaarden, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0401. Voor de sectoraal minimumloon, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0403.

Praktische schikkingen

Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven of in de verlongingssoftware de bezoldigingen te verbeteren, rekening houdend met de aanpassing waarvan boven sprake.


Voor de tabel met barema's: hier klikken.
Historiek
01/06/2022 31/12/2050 0402 Bezoldigingen op 1 juni 2022
01/01/2022 31/05/2022 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2022
01/11/2021 31/12/2021 0402 Bezoldigingen vanaf 1 november 2021
01/01/2020 31/12/2020 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2020
01/10/2019 31/12/2019 0402 Bezoldigingen op 1 oktober 2019
01/01/2019 30/09/2019 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2019
01/01/2018 31/12/2018 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2018
01/09/2017 31/12/2017 0402 Bezoldigingen op 1 september 2017
01/01/2017 31/08/2017 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2017
01/01/2016 31/12/2016 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2016
01/01/2015 31/12/2015 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2015
01/01/2014 31/12/2014 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2014
01/01/2013 31/12/2013 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2013
01/10/2012 31/12/2012 0402 Bezoldigingen op 1 oktober 2012
01/01/2012 30/09/2012 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2012
01/07/2011 31/12/2011 0402 Bezoldigingen op 1 juli 2011
01/01/2011 30/06/2011 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2011
01/01/2010 31/12/2010 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2010
01/01/2021 0402 Bezoldigingen op 1 januari 2021
Terug