02 Bevoegdheid van het paritair comité

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 20/11/2008
Geldig vanaf: 25/12/2003

Het Paritair Comité voor toeristische attracties (PC 333) werd bij  (K.B. 04.12.2003  B.S. 15.12.2003) opgericht.

Dit K.B. is op 25.12.2003 in werking getreden. 

Zie ook CAO 82009 van 07/02/2007 :

Artikel 2. De collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in vorige bevoegde paritaire (sub)comités (PC 100, PC200, PC218 en andere), blijven bindend voor de werkgevers en werknemers die voor de wijziging eronder vielen, totdat in het Paritair Comité voor toeristische attracties waaronder zij na de wijziging ressorteren, de toepassing van de in dit comité geldende overeenkomsten op die werkgevers en werknemers is geregeld.

Artikel 2
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de commerciële uitbating van een toeristische attractie, zijnde een bestemmingsplaats, daartoe speciaal ingericht op een permanente manier en met een regelmatige of
seizoensgebonden uitbating, met een natuurlijke, culturele of recreatieve aantrekkingskracht.

Worden bij wijze van voorbeeld aanzien als attracties, bedoeld in het eerste lid:
1° attractieparken;
2° waterparken;
3° waterattracties (kajaks enz.), toeristische treinen en kabelbanen;
4° natuurattracties zoals tuinen, parken, natuurreservaten, grotten en spelonken;
5° dierenparken en zoo’s;
6° culturele attracties (kastelen, burchten, historische verblijfplaatsen en monumenten, musea, enz.)
en wetenschappelijke attracties (aquaria, observatiecentra, planetaria, enz.);
7° recreatiecentra en themaparken.

Art.3.- Het Paritair Comité voor toeristische attracties is niet bevoegd:
1° voor de werknemers hoofdzakelijk tewerkgesteld door de in artikel 2 vermelde werkgevers aan
activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart
of van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf;
2° voor de zwembaden die ontworpen zijn voor het beoefenen van de zwemsport.

Krachtens artikel 27 va nde wet van 5 februari 1968 op de CAO's en de P.C.'s, werd pp 7 februari 2007 in de schoot van het P.C. 333 een CAO afgsloten die het volgende bepaalt (algemeen verbindend verklaard bij KB van 14.06.2007 - B.S. 17.07.2007) :

Artikel 2. De collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in vorige bevoegde paritaire (sub)comités (PC 100, PC200, PC218 en andere), blijven bindend voor de werkgevers en werknemers die vóór de wijziging eronder vielen, totdat in het Paritair Comité voor toeristische attracties
waaronder zij na de wijziging ressorteren, de toepassing van de in dit comité geldende overeenkomsten op die werkgevers en werknemers is geregeld.

Artikel. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde duur. Zij treedt in werking op 1 januari 2007.

De werkgevers die bijdrageplichtig zijn aan het Fonds voor de beroepsvorming van de werknemers die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor toeristische attracties behoren, hebben een inschrijvingsnummer bij de RSZ dat voorafgegaan wordt door kengetal 095.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
07/02/2007
Registratienr
82009
Geldig van
01/01/2007
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
07/02/2007
Registratiedatum
23/02/2007
Onderwerp
uitvoering van artikel 27 van de wet van 5 december 1968
BS Bericht van neerlegging
08/03/2007
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/06/2007
Gepubliceerd in het B.St. van
17/07/2007
Keywords
-

Historiek
25/12/2003 31/12/2999 02 Bevoegdheid van het paritair comité