01 Sectoraal akkoord 2021-2022

Paritair (sub-)Comité nr.:
333.00.00-00.00

Bijwerking: 06/12/2021
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 31/12/2022

Sectoraal akkoord (2021-2022) gesloten op 18 november 2021: koopdracht, Coronapremie, jongerenlonen,...

In het Paritair Comité voor de toeristische attracties (PC 333) werd op 18 november 2021 een protocol van akkoord 2021-2022 gesloten.

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO's. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.


Historiek
01/01/2021 31/12/2022 01 Sectoraal akkoord 2021-2022
01/01/2021 31/12/2022 01 Sectoraal akkoord 2017-2018
01/01/2017 31/12/2018 01 Sectoraal akkoord 2017-2018
01/07/2015 31/12/2016 01 Sectoraal akkoord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Sectoraal akkoord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Sectoraal akkoord 2009-2010