Werkgeversbijdrage in de vervoerskosten: aanpassingen op 01/02/2024

19/02/2024

De prijzen van de treinkaart van de NMBS verhogen vanaf 1 februari 2024. Vanwege de specifieke regels in het paritair comité 330 wijzigt enkel de tussenkomst van de werkgever voor de werknemers die van de trein gebruik maken op 1 februari 2024.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1202 van de sectorale documentatie.