69668 (PC 324.00.00-00.00)

Behandeling: new
Datum CAO
20/11/2003
Registratienr
69668
Geldig van
-
Geldig tot
31/12/2004
Neerleggingsdatum
22/12/2003
Registratiedatum
03/02/2004
Onderwerp
afwijking van de CAO van 3 april 1975 betreffende de jaarlijkse vakantie
BS Bericht van neerlegging
20/02/2004
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
14/01/2005
Gepubliceerd in het B.St. van
17/03/2005
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG
Terug