52 Sectoraal pensioenstelsel

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 24/07/2019
Geldig vanaf: 01/01/2014
Geldig tot: 25/02/2019

Inrichter

Intern compensatiefonds voor de diamantsector.

Begunstigden

Arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel: arbeiders en arbeidsters, industriële leerlingen, technische bedienden uitgezonderd.

Bijdrage

Bedrag

  • 3% van 110% van het bruto jaarloon waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht voor de arbeiders jonger dan 56 jaar;
  • 9% van 110% van het bruto jaarloon waarop inhoudingen voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden verricht, voor de arbeiders van 56 jaar of ouder.

Geïnd door:

Intern compensatiefonds voor de diamantsector.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 11 maart 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2013 (reg. n° 114793/CO/324) betreffende het sectoraal pensioenstelsel.

Deze cao werd gewijzigd door de cao van 27 juni 2017 (n° 140965/CO/324).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/06/2017
Registratienr
140965
Geldig van
01/06/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
06/07/2017
Registratiedatum
10/08/2017
Onderwerp
sectoraal pensioenstelsel
BS Bericht van neerlegging
23/08/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/01/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
31/01/2018
Keywords
AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN

Datum CAO
11/03/2014
Registratienr
121180
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
12/03/2014
Registratiedatum
15/05/2014
Onderwerp
sectoraal pensioenstelsel
BS Bericht van neerlegging
27/05/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
06/02/2015
Keywords
AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
26/02/2019 31/12/2050 52 Aanvullend pensioen
01/01/2014 25/02/2019 52 Sectoraal pensioenstelsel
01/01/2013 31/12/2013 52 Sectoraal pensioenstelsel
01/01/2008 31/12/2012 52 Sectoraal pensioenstelsel