480103 Opleiding en vorming (arbeiders)

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 16/07/2021
Geldig vanaf: 01/01/2017

Financiële tussenkomst:

  • voor de werknemer: 2 EUR per uur, met een maximum van 320 EUR per jaar;
  • voor de opleider: 2 EUR per uur, met een maximum van 1920 EUR per jaar;
  • voor de werkgever: 4 EUR per uur met een maximum van 640 EUR per werknemer, per jaar.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 5 maart 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de opleiding en vorming in de ondernemingen (nr. 93712/CO/324).

Zij werd gewijzigd door een cao van 26 februari 2019 (nr. 151109/CO/324).

1. Toepassingsgebied

Deze cao is van toepassing op de werkgevers en het werkliedenpersoneel, zijn de diamantarbeiders/-sters en leerlingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het PC 324.

2. Tussenkomst

Het Fonds voor de Diamantnijverheid, hierna verder het Fonds genoemd, stelt zich tot doel de opleidingen in de onderneming te bevorderen.

2.1. Opleidingen

Volgende opleidingen worden bedoeld:

  • opleidingen met betrekking tot het eigenlijk bewerken van diamant, zijnde slijpen, snijden, klieven, zagen, zaagverstellen en zaagtekenen;
  • opleidingen in een erkende werkplaats;
  • de tewerkstellingsgraad in de ondememing dient minimum 50 % te zijn. Op gemotiveerd verzoek van de werkgever kan het Fonds oordelen dat, voor bepaalde gevallen, afgeweken kan worden van hogergenoemd percentage.

2.2. Bedragen

Een financiële tussenkomst wordt voorzien voor drie partijen:

  • voor de werknemer: 2 EUR per uur, met een maximum van 320 EUR per jaar;
  • voor de opleider: 2 EUR per uur, met een maximum van 1920 EUR per jaar;
  • voor de werkgever: 4 EUR per uur met een maximum van 640 EUR per werknemer, per jaar.

3. Aanvraag

De werkgever die een beroep wil doen op bovenvermelde steun en begeleiding dient een aanvraag in te dienen bij het Fonds.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
26/02/2019
Registratienr
151109
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/03/2019
Registratiedatum
22/03/2019
Onderwerp
opleiding en vorming in de ondernemingen
BS Bericht van neerlegging
10/04/2019
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/06/2019
Gepubliceerd in het B.St. van
10/07/2019
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Datum CAO
05/03/2009
Registratienr
93712
Geldig van
19/05/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/06/2009
Registratiedatum
13/08/2009
Onderwerp
opleiding en vorming
BS Bericht van neerlegging
26/08/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/03/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
08/10/2010
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2017 31/12/2999 480103 Opleiding en vorming (arbeiders)
01/01/2017 31/12/2016 480103 Opleiding en vorming
19/05/2009 31/12/2016 480103 Formation et apprentissage