480102 Opleiding van stagiairs van de diamantvakschool SIHA

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 16/07/2021
Geldig vanaf: 01/01/2017

Financiële tussenkomst:

  • voor de studenten: forfaitair 10 EUR per dag verplaatsingsonkosten;
  • voor de opleiderbegeleider: 50 EUR per dag;
  • voor de werkgever: 50 EUR per dag per stagiair.
In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 5 maart 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de stagiairs in de diamantvakschool (nr. 93716/CO/324).
 
Zij werd gewijzigd door een cao van 7 maart 2017 (nr. 138559/CO/324).
 

1. Toepassingsgebied

Deze cao is van toepassing op de werkgevers die ressorteren onder de bevoegdheid van het PC 324 en de leerlingen van de diamantvakschool SIHA.

2. Tussenkomst

De werkgevers die aan leerlingen van de diamantvakschool (SIHA) een stage aanbieden kunnen hiervoor een financiële tussenkomst bekomen van het Fonds.

2.1. Opleidingen

Dit is van toepassing op stageopleidingen met betrekking tot het bewerken van diamant onder welke vorm ook:

  • zowel het eigenlijk bewerken van diamant, zijnde het klieven, het zagen, het snijden, het slijpen, het verstellen van diamant, het schijvenschuren,
  • als de met de voornoemde bewerkingen in verband staande handelingen zoals het tekenen van diamant, het afkoken van diamant, het sorteren van diamant en dergelijke.

2.2. Bedragen

Een financiële tussenkomst wordt voorzien voor drie partijen:

  • Voor de studenten: forfaitair 10 EUR per dag verplaatsingsonkosten;
  • Voor de opleiderbegeleider: 50 EUR per dag;
  • Voor de werkgever: 50 EUR per dag per stagiair.

3. Aanvraag

De werkgever die een beroep wil doen op bovenvermelde financiële tussenkomst dient een aanvraag in te dienen bij het Fonds.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
07/03/2017
Registratienr
138559
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
15/03/2017
Registratiedatum
27/03/2017
Onderwerp
wijziging van de cao van 5 maart 2009 betreffende de stagiairs in de diamantvakschool
BS Bericht van neerlegging
05/04/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/11/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
07/12/2017
Keywords
JONGE WERKNEMERS: LONEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Datum CAO
05/03/2009
Registratienr
93716
Geldig van
19/05/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/06/2009
Registratiedatum
13/08/2009
Onderwerp
opleiding van stagiairs van de diamantschool SIHA
BS Bericht van neerlegging
26/08/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
17/03/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
24/06/2010
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/01/2017 31/12/2999 480102 Opleiding van stagiairs van de diamantvakschool SIHA
19/05/2009 31/12/2016 480102 Opleiding van stagiairs van de diamantschool SIHA