480101 Opleidingsinitiatieven (korte modules)

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 28/07/2021
Geldig vanaf: 01/04/2010

Begunstigden: het werkliedenpersoneel (leerlingen inbegrepen) dat tijdelijk werkIoos is gesteld.

Uitsluiting: de technische bedienden.

Tussenkomst:

  • een opleg van 15 EUR/dag ten laste van het Fonds voor de Diamantnijverheid;
  • de terugbetaling van de verplaatsingskosten (openbaar vervoer of eigen vervoer).

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 19 oktober 2010 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers die ressorteren onder het PC 324 (nr. 102439/CO/324).

1. Toepassingsgebied

Deze cao is van toepassing op de werkgevers en het werkliedenpersoneel, zijnde de diamantarbeider en -arbeidsters en de leerlingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het PC 324, met uitzondering van de technische bedienden.

2. Begunstigden

De werknemers die tijdelijk werkIoos zijn gesteld.

3. Financiële tussenkomst

De betrokken werknemers hebben recht op:

  • een opleg bij tijdelijke werkloosheid van 15 EUR per dag ten laste van het Fonds voor de Diamantnijverheid;
  • de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten, door middel van het openbaar vervoer of door middel van eigen vervoer, ten bedrage van de vergoeding die voorzien is in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Een standaard aanvraagformulier zal door het Fonds opgesteld worden en ter beschikking gesteld van de werknemer.

4. Opleidingen

De georganiseerde opleidingen zijn kosteloos.

De betrokken werknemers dienen zich individueel in te schrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Korte modules Aantal dagen
Opfrissen algemene "slijpkunst"/feeling 3 dagen
Opfrissen volledige afwerking steen 3 dagen
Rondisten op de schijf 2 dagen
Aanpassen van bepaalde systemen (rondaf voor excellent) 3 dagen
Basiskennis 4 C's 2 dagen
Interpretatie van Sarin met eventueel repair 3 dagen
Octopus 1 dag
Modelleren van rechtlijnige modellen 2 dagen
Basis EOS 3 dagen

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/10/2010
Registratienr
102439
Geldig van
01/04/2010
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
08/11/2010
Registratiedatum
25/11/2010
Onderwerp
opleidingsinitiatieven (korte modules)
BS Bericht van neerlegging
06/12/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/03/2011
Gepubliceerd in het B.St. van
06/04/2011
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING)

Historiek
01/04/2010 31/12/2999 480101 Opleidingsinitiatieven (korte modules)
01/04/2010 01/04/2010 480101 Opleidingsinitiatieven (korte modules)