39 Maaltijdcheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 02/03/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 01/01/2024

Nominale waarde: 6,55 EUR

  • Persoonlijk aandeel: 1,09 EUR
  • Werkgeversaandeel: 5,46 EUR

Alternatieve telling: ja

Datum: 01/01/2022-01/01/2024

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd op 10 december 2021 een CAO gesloten betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers (nr. 170499/CO/324).

1. Bedrag

Nominale waarde: 6,55 EUR

  • Persoonlijk aandeel: 1,09 EUR
  • Werkgeversaandeel: 5,46 EUR

2. Deeltijdse arbeid – alternatieve telling

Het aantal maaltijdcheques, voor een deeltijdse werknemer, wordt berekend op basis van de verhouding tussen het totaal aantal uren dat de werknemer tijdens het kwartaal effectief heeft gepresteerd en het normaal aantal arbeidsuren per dag in de onderneming (38/5), waarbij het verkregen resultaat (afgerond op de hogere eenheid) wordt beperkt tot het maximumaantal werkbare dagen van een voltijdse werknemer in de onderneming in het kwartaal.

3. Specifieke modaliteiten

De maaltijdcheques worden aan de werknemers afgeleverd in elektronische vorm door creditering van de maaltijdchequerekening van de individuele werknemer.

Ingeval een groter bedrag aan elektronische maaltijdcheques dan het bedrag zoals aangegeven door de werkgever zou gestort worden, dan aanvaardt de werknemer dat de uitgever zich het recht voorbehoudt om het betrokken bedrag te debiteren bij de volgende factuur voor de werkgever. De werkgever verbindt zich ertoe de voorafgaande toestemming voor voornoemde actie vanwege de werknemer te hebben ontvangen.

In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de drager, zal de werknemer de kost van vervanging dragen, die gelijk zal zijn aan de nominale waarden van een maaltijdcheque. Met akkoord van de werknemer zal deze kost afgehouden worden van de volgende netto verloning die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2021
Registratienr
170499
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
01/01/2024
Neerleggingsdatum
13/12/2021
Registratiedatum
22/02/2022
Onderwerp
Sectorale regeling van de maaltijdcheques
BS Bericht van neerlegging
10/03/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/07/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
12/01/2023
Keywords
MAALTIJDCHEQUES, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, MAALTIJDCHEQUES
Tekst aangepast op
23/02/2022

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 39 Maaltijdcheques
01/01/2020 31/12/2021 39 Maaltijdcheques
01/01/2018 31/12/2019 39 Maaltijdcheques
01/01/2016 31/12/2017 39 Maaltijdcheques
01/01/2014 31/12/2015 39 Maaltijdcheques
01/01/2012 01/01/2014 39 Maaltijdcheques
01/01/2010 31/12/2011 39 Maaltijdcheques
01/01/2008 31/12/2009 39 Maaltijdcheques
01/01/1999 31/12/2007 39 Maaltijdcheques