39 Maaltijdcheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 21/02/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

Nominale waarde: 6,55 EUR

  • Persoonlijk aandeel: 1,09 EUR
  • Werkgeversaandeel: 5,46 EUR

Alternatieve telling: ja

Datum: 01/01/2016-31/12/2021

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd op 18 november 2019 een CAO gesloten betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques voor de werknemers (nr. 156438/CO/324).

1. Bedrag

Nominale waarde: 6,55 EUR

  • Persoonlijk aandeel: 1,09 EUR
  • Werkgeversaandeel: 5,46 EUR

2. Deeltijdse arbeid – alternatieve telling

Het aantal maaltijdcheques, voor een deeltijdse werknemer, wordt berekend op basis van de verhouding tussen het totaal aantal uren dat de werknemer tijdens het kwartaal effectief heeft gepresteerd en het normaal aantal arbeidsuren per dag in de onderneming (38/5), waarbij het verkregen resultaat (afgerond op de hogere eenheid) wordt beperkt tot het maximumaantal werkbare dagen van een voltijdse werknemer in de onderneming in het kwartaal.

3. Specifieke modaliteiten

Ingeval een groter bedrag aan elektronische maaltijdcheques dan het bedrag zoals aangegeven door de werkgever zou gestort worden, dan aanvaardt de werknemer dat de uitgever zich het recht voorbehoudt om het betrokken bedrag te debiteren bij de volgende factuur voor de werkgever. De werkgever verbindt zich ertoe de voorafgaande toestemming voor voornoemde actie vanwege de werknemer te hebben ontvangen.

In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de drager, zal de werknemer de kost van vervanging dragen, die gelijk zal zijn aan de nominale waarden van een maaltijdcheque. Met akkoord van de werknemer zal deze kost afgehouden worden van de volgende netto verloning die de werkgever aan de werknemer verschuldigd is.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
156438
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
01/01/2022
Neerleggingsdatum
06/12/2019
Registratiedatum
16/01/2020
Onderwerp
Maaltijdcheques.
BS Bericht van neerlegging
30/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/04/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
16/06/2020
Keywords
MAALTIJDCHEQUES

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 39 Maaltijdcheques
01/01/2020 31/12/2021 39 Maaltijdcheques
01/01/2018 31/12/2019 39 Maaltijdcheques
01/01/2016 31/12/2017 39 Maaltijdcheques
01/01/2014 31/12/2015 39 Maaltijdcheques
01/01/2012 01/01/2014 39 Maaltijdcheques
01/01/2010 31/12/2011 39 Maaltijdcheques
01/01/2008 31/12/2009 39 Maaltijdcheques
01/01/1999 31/12/2007 39 Maaltijdcheques