324

Registratienr. Onderwerp Datum CAO Geldig van Geldig tot
186120 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan 22/01/2024 01/07/2023 30/06/2025
184301 Arbeidsduurvermindering 14/11/2023 01/07/1979
184300 Risicogroepen 14/11/2023 31/12/2024
184302 Deeltijdse arbeid 14/11/2023
184124 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder 27/10/2023 01/01/2024 01/01/2026
184123 Anciënniteitspremie 27/10/2023 01/01/2026
184126 Koopkrachtpremie 27/10/2023 01/05/2023 31/12/2024
184125 Cadeaucheque 27/10/2023 01/01/2026
184280 Vervoerkosten 27/10/2023 01/01/2026
184281 Opheffing en wijziging van verschillende cao's 27/10/2023 07/05/2022
184271 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan 27/10/2023 01/07/2023 01/07/2023
184131 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 62 jaar 27/10/2023 01/07/2023 30/06/2025
184130 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2025-2026 27/10/2023 01/01/2025 31/12/2026
184129 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid 2023-2024 27/10/2023 01/01/2023 31/12/2024
184132 Vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2024-2025 27/10/2023 01/01/2025
184127 Maaltijdcheques 27/10/2023 01/01/2026
184128 Verhoging van het quotum overuren 27/10/2023 01/01/2024
183175 Risicogroepen 28/09/2023 01/01/2023
176066 Oprichting en vaststelling van de statuten van een fonds voor de diamantnijverheid (coördinatie) 03/10/2022 01/01/1972
170498 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder 10/12/2021 01/01/2022 01/01/2024
170499 Sectorale regeling van de maaltijdcheques 10/12/2021 01/01/2022 01/01/2024
170497 Vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2022 en 2023 10/12/2021 01/01/2022 01/01/2024
170500 Cadeaucheque 10/12/2021 01/01/2022 01/01/2024
170495 werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar 10/12/2021 01/01/2023 01/07/2023
169131 Vaststelling van de nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen 10/12/2021 01/01/2021 31/12/2022
170501 Tegemoetkoming in de vervoerkosten 10/12/2021 01/01/2022 01/01/2024
170496 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan 10/12/2021 01/07/2021 01/07/2023
170504 Betaling van een anciënniteitspremie 10/12/2021 01/01/2022 01/01/2024
170505 Verhoging van het quotum overuren 10/12/2021 01/01/2023 31/12/2023
170507 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid (2023) 10/12/2021 01/01/2023 01/01/2025
170506 Vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid (2021-2022) 10/12/2021 01/01/2021 01/01/2023
170502 Instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage (bestaanszekerheid bij werkloosheid) 10/12/2021 01/01/2022
170503 Coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden 10/12/2021 01/12/2021
168049 Sectorale regeling van de hospitalisatieverzekering 19/10/2021 01/04/2021
162113 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 62 jaar en ouder (2021- 2022) 05/11/2020 01/01/2021 31/12/2022
159648 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 40 jaar beroepsloopbaan - 2021-2022 30/06/2020 01/01/2021 31/12/2022
159647 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 40 jaar beroepsloopbaan - 2019-2020 30/06/2020 01/01/2019 31/12/2020
157456 Tegemoetkoming in de vervoerkosten. 18/11/2019 01/01/2020 01/01/2022
156440 Arbeidsvoorwaarden. 18/11/2019 01/12/2019
157457 Wijziging van de CAO van 30-08-2017 en 30-06-1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten. 18/11/2019 01/01/2020
156439 Anciënniteitspremie. 18/11/2019 01/01/2020 01/01/2022
157458 Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan. 18/11/2019 01/01/2019 31/12/2022
157459 Wijziging van de CAO van 26-02-19 betreffende de invoering van een sectoraal pensioenstelsel. 18/11/2019 01/01/2020
156436 Maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen. 18/11/2019 01/01/2019 01/01/2021
156435 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder. 18/11/2019 01/01/2020 01/01/2022
156434 Cadeaucheque. 18/11/2019 01/01/2020 01/01/2022
156438 Maaltijdcheques. 18/11/2019 01/01/2020 01/01/2022
156437 Periodes en minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2020-2021. 18/11/2019 01/01/2020 01/01/2022
151110 sectoraal pensioenstesel 26/02/2019 26/02/2019
151109 opleiding en vorming in de ondernemingen 26/02/2019 01/01/2017
149050 wijziging van de cao van 30/08/2017 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel - vervanging van artikel 11 03/10/2018 01/01/2018 30/11/2019
142842 aanvullende werkloosheidstoelage 02/10/2017 01/07/2017
142422 aanvullende ziektetoelage 02/10/2017 01/07/2017
142116 cadeaucheque 30/08/2017 03/11/2017 01/01/2020
142117 coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden 30/08/2017 01/01/2018 30/11/2019
142115 vorming en opleiding 30/08/2017 01/01/2018
142119 syndicale premie 30/08/2017 01/01/2018
142120 wijziging van de cao van 30 juni 1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten 30/08/2017 01/01/2018
142118 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 en 59 jaar met 40 j loopbaan en vrijstelling aangepaste beschikbaarheid vanaf 60 j 30/08/2017 01/01/2017 31/12/2018
142110 werkloosheid met bedrijfstoeslag 62 jaar 30/08/2017 01/01/2018 31/12/2020
142111 toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder 30/08/2017 01/01/2018 01/01/2020
142109 toekenning maaltijdcheques 30/08/2017 01/01/2018 31/12/2019
142114 financiële bijdrage in de vervoerskosten 30/08/2017 01/01/2018 01/01/2020
142113 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 30/08/2017 01/01/2017 01/01/2019
142112 ancienniteitspremie 30/08/2017 01/01/2018 01/01/2020
141303 minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2018 en 2019 27/06/2017 01/01/2018 01/01/2020
140965 sectoraal pensioenstelsel 27/06/2017 01/06/2017
138559 wijziging van de cao van 5 maart 2009 betreffende de stagiairs in de diamantvakschool 07/03/2017 01/01/2017
138554 wijziging van de cao van 5 maart 2009 betreffende de opleiding en vorming in de ondernemingen 07/03/2017 01/01/2017
132330 betaling van een cadeaucheque 14/12/2015 01/01/2016 31/12/2017
132329 vaststelling van nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van risicogroepen 14/12/2015 01/01/2015 31/12/2016
132331 toekenning bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder 14/12/2015 01/01/2016 31/12/2017
132328 werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden 14/12/2015 01/01/2016 31/12/2016
132332 vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van deaanvullende scholingsovereenkomsten 14/12/2015 01/01/2016 31/12/2017
132333 aanvullende werkloosheidsuitkering aan bepaalde werknemers ten laste van het Intern Compensatiefonds 14/12/2015 01/01/2016 01/01/2018
132324 toekenning maaltijdcheques 14/12/2015 01/01/2016 31/12/2017
132325 anciënniteitspremie 14/12/2015 01/01/2016 31/12/2017
132323 toekenning maaltijdcheques 14/12/2015 01/10/2015 01/01/2016
132327 financiële bijdrage in de vervoerskosten 14/12/2015 01/01/2016 31/12/2017
132326 wijziging van de statuten van het Fonds voor de diamantnijverheid 14/12/2015 01/01/2015
132307 opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (124985/CO/324) 29/09/2015
131169 hospitalisatieverzekering 29/09/2015 01/01/2016
127779 werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar 08/06/2015 01/01/2015 31/12/2017
124985 werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar 02/12/2014 01/12/2014
124987 innovatie 25/11/2014 25/11/2014
122589 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 10/06/2014 01/01/2014
122050 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar 11/03/2014 01/01/2014 01/01/2015
121180 sectoraal pensioenstelsel 11/03/2014 01/01/2014
118420 toekenning van geschenkcheques 26/11/2013 01/01/2013 01/01/2016
118419 bijkomende vormingsinspanningen 26/11/2013 01/01/2014 01/01/2015
119479 werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar 26/11/2013 01/01/2014 01/01/2015
118415 anciënniteitpremie 26/11/2013 01/01/2014 01/01/2016
118583 stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten voor de jaren 2013-2014-2015 26/11/2013 01/01/2013 01/01/2016
118416 toekenning maaltijdcheques 26/11/2013 01/01/2014 01/01/2016
118418 bijkomende werkloosheidsuitkeringen 26/11/2013 01/01/2014 01/01/2016
118417 financiële bijdrage in de vervoerskosten 26/11/2013 01/01/2014 01/01/2016
118374 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 22/10/2013 01/01/2013 01/01/2015
115711 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 04/06/2013 01/01/2013 01/01/2013
115712 jaarlijkse vakantie 04/06/2013 01/04/2012
115710 verhoging van de vormingsinspanningen 04/06/2013 01/01/2013 01/01/2014
115025 toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder 16/04/2013 01/01/2013 01/01/2016
114793 sectoraal pensioenstelsel 16/04/2013 01/01/2013
116832 werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan 28/02/2013 01/01/2013 01/01/2016
111893 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 25/09/2012 01/01/1972
108645 tijdelijke crisismaatregelen 13/12/2011 13/12/2011
106655 bijkomende vormingsinspanningen 11/10/2011 01/01/2011 01/01/2013
107535 bijkomende werkloosheidsuitkeringen 11/10/2011 01/01/2012
106654 tijdelijke crisismaatregelen 11/10/2011 01/01/2011 31/12/2011
105743 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 12/07/2011 01/01/2011 01/01/2013
105744 aanvullende ziektetoelage 12/07/2011 01/01/2012 30/06/2017
105742 cadeaucheque 12/07/2011 01/01/2011 01/01/2013
105746 brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden 12/07/2011 01/01/2011 01/01/2013
105747 bijkomende werkloosheidsuitkeringen 12/07/2011 01/01/2012 01/01/2014
105745 brugpensioen op 58 jaar 12/07/2011 01/01/2012 01/01/2014
105737 loonvoorwaarden 12/07/2011 01/01/2011 31/12/2017
105738 minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenomsten 12/07/2011 01/01/2011 01/01/2013
105539 loonnorm 12/07/2011 12/07/2011
105741 toekenning maaltijdcheques 12/07/2011 01/01/2012 01/01/2014
105740 anciënniteitpremie 12/07/2011 01/01/2012 01/01/2014
105739 financiële bijdrage in de vervoerskosten 12/07/2011 01/01/2012 01/01/2014
103483 tijdelijke crisismaatregelen 08/02/2011 01/02/2011
102439 opleidingsinitiatieven (korte modules) 19/10/2010 01/04/2010
102188 tijdelijke crisismaatregelen 19/10/2010 30/09/2010 31/12/2010
100621 tijdelijke crisismaatregelen 28/06/2010 30/06/2009 30/09/2010
99171 de korte modules in de opleidingen 25/03/2010 01/04/2010
99232 tewerkstellingspremie 09/02/2010 01/01/2010
99204 outplacement 09/02/2010 01/01/2009
96367 koppeling van de bezoldigingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen 27/10/2009 01/10/2010
93244 tijdelijke crisismaatregelen 30/06/2009 30/06/2009
94230 bestaanszekerheid 22/06/2009 01/01/2009
94229 aanvullende werkloosheidsuitkering 22/06/2009 01/01/2010 31/12/2011
94231 sociale toelage 22/06/2009 01/01/2009
94228 brugpensioen op 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden 22/06/2009 01/01/2010 31/12/2011
95285 minimumlonen in het stelsel aanvullende 'scholingsovereenkomsten' 22/06/2009 01/01/2009 31/12/2010
94232 syndicale premie 22/06/2009 01/01/2009 31/12/2017
94224 anciënniteitspremie 22/06/2009 01/01/2010 31/12/2011
94225 toekenning van geschenkcheques 22/06/2009 01/01/2009 31/12/2010
94222 toekenning maaltijdcheques 22/06/2009 01/01/2010 31/12/2011
94227 brugpensioen op 58 jaar 22/06/2009 01/01/2010 31/12/2011
94226 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 22/06/2009 01/01/2009 31/12/2011
94223 financiële bijdrage in de vervoerkosten 19/05/2009 01/01/2010 31/12/2011
93716 opleiding van stagiairs van de diamantschool SIHA 05/03/2009 19/05/2009
93712 opleiding en vorming 05/03/2009 19/05/2009
89342 sectoraal pensioenstelsel 12/09/2008 01/01/2008
88926 syndicale premie 01/07/2008 01/01/2008 31/12/2008
87606 brugpensioen op 56 jaar 04/03/2008 01/01/2008 31/12/2009
87607 outplacement 20/12/2007 01/01/2008
86247 brugpensioen op 58 jaar 04/12/2007 01/01/2008 31/12/2009
86244 betaling van een anciënniteitspremie 08/11/2007 01/01/2008 31/12/2009
86243 financiële bijdrage in de vervoerkosten 08/11/2007 01/01/2008 31/12/2009
86246 toekenning maaltijdcheques 08/11/2007 01/01/2008 31/12/2009
86245 bijkomende werkloosheidsuitkeringen 08/11/2007 01/01/2008 31/12/2009
86240 syndicale premie 08/11/2007 01/01/2008 01/01/2008
86242 nadere maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming 08/11/2007 01/01/2008 31/12/2008
86239 arbeidsvoorwaarden 08/11/2007 01/01/2008 01/01/2012
86241 hospitalisatieverzekering 08/11/2007 01/01/2008 31/12/2015
85112 vaststelling van de periodes en de minimumlonen in het stelsel van de aanvullende scholingsovereenkomsten 28/08/2007 31/12/2008
83181 anciënniteitspremie 03/05/2007 31/12/2007
82914 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 03/05/2007 01/01/2007 31/12/2007
83787 syndicale premie 17/10/2006 01/10/2006 31/12/2007
81541 wijziging van de statuten van het 'Fonds voor de diamantnijverheid' 17/10/2006 01/09/2006
79879 maatregelen ter bescherming van de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk 06/04/2006 01/01/2006
79302 loonvoorwaarden 07/03/2006 01/01/2006 31/12/2007
77405 brugpensioen op 58 jaar 26/09/2005 01/01/2006 31/12/2007
77182 bijkomende werkloosheidsuitkeringen 26/09/2005 01/01/2006 31/12/2007
78227 ancienniteitspremie 26/09/2005 31/12/2006
77030 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 26/09/2005 01/01/2006 31/12/2006
77029 financïele bijdrage in de vervoerkosten 26/09/2005 01/01/2006 31/12/2007
77031 toekenning maaltijdcheques 26/09/2005 01/01/2006 31/12/2007
78954 stelsel van aanvullende scholingsovereenkomsten 26/07/2005 31/12/2006
74731 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 18/03/2005 01/01/2005 31/12/2005
73556 loon- en arbeidsvoorwaarden 28/10/2004 31/12/2004
72003 jaarlijkse vakantie 10/06/2004
72002 afwijking op de vastgestelde periode van drie weken zomervakantie 2004 10/06/2004 31/12/2004
69668 afwijking van de CAO van 3 april 1975 betreffende de jaarlijkse vakantie 20/11/2003 31/12/2004
68697 regeling van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen 23/09/2003 31/12/2007
68698 financïele bijdrage in de vervoerkosten 23/09/2003 31/12/2007
68695 toekenning maaltijdcheques 23/09/2003 31/12/2007
68696 brugpensioen op 58 jaar 23/09/2003 01/01/2004 31/12/2005
68009 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 17/07/2003 01/01/2003 31/12/2005
68008 betaling van een anciënniteitspremie 17/07/2003 31/12/2006
65731 jaarlijkse vakantie 03/12/2002
66174 jaarlijkse vakantie 18/07/2002
63921 bijkomende werkloosheidsuitkeringen 23/05/2002 31/12/2007
63920 loon- en arbeidsvoorwaarden 29/04/2002 31/12/2007
63919 wijziging van de statuten van een fonds voor bestaanszekerheid 29/04/2002
63371 bijkomende werkloosheidsuitkeringen 19/02/2002 31/12/2003
63372 financïele bijdrage in de vervoerkosten 19/02/2002 01/01/2002 31/12/2005
63370 betaling van een anciënniteitspremie 19/02/2002 31/12/2002
64995 toekenning maaltijdcheques 19/02/2002 31/12/2005
63368 brugpensioen op 58 jaar 19/02/2002 01/01/2002 31/12/2005
63297 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 19/02/2002 31/12/2002
63369 loonvoorwaarden 19/02/2002 31/12/2002
61923 toekenning maaltijdcheques 05/07/2001 31/12/2003
56446 toekenning maaltijdcheques 21/12/2000 31/12/2003
55745 arbeidsduur 26/09/2000 01/10/2000
56447 Invoering van een stesel van aanvullende scholingsovereenkomsten 26/09/2000 31/12/2002
55744 Instelling van een 'code van goede praktijk inzake de arbeidsver- houdingen' 26/09/2000 01/10/2000
55300 regeling van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen voor sommige werknemers 20/01/2000 31/12/2001
55299 anciënniteitspremie 20/01/2000 01/01/1999 31/12/2007
55301 financïele bijdrage in de vervoerkosten 20/01/2000 31/12/2007
55297 syndicale premie 20/01/2000 01/01/1999 31/12/2007
55295 hospitalisatieverzekering 20/01/2000 01/01/2000 31/12/2007
55298 toekenning maaltijdcheques 20/01/2000 01/10/1999 31/12/2007
55294 vorming en tewerkstelling voor 1999-2000 21/10/1999 31/12/2001
53792 protokol akkoord 1999-2000 28/06/1999 31/12/2000