324 Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 5 december 2012

06/12/2012

Voor het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werden bijzondere (afwijkende) opzeggingstermijnen vastgesteld in een Koninklijk Besluit van 12 november 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 december 2012.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 1502 van de sectorale documentatie.