30 Industrieel leerlingwezen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 21/02/2011
Geldig vanaf: 01/09/1988

In het Belgisch Staatsblad van 23 september 1988 werd een koninklijk besluit van 24 augustus 1988 gepubliceerd tot bepaling van de beroepen waarvoor in de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en handel behoren, een leerovereenkomst kan worden gesloten en tot vaststelling van de duur van de leertijd ervan.

Artikel 1

Dit besluit is van toepassing op de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en handel behoren.

Artikel 2

In de bij artikel 1 bedoelde ondernemingen kunnen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst, gewijzigd bij de wet van 24 juli 1987, leerovereenkomsten worden gesloten voor de volgende beroepen:

 1. Diamantklover;
 2. Diamantzager;
 3. Diamantzaagversteller;
 4. Diamantzaagtekenaar;
 5. Diamantsorteerder;
 6. Diamantkeurder;
 7. Bewerker van kleurstenen;
 8. Diamantsnijder;
 9. Diamantslijper;
 10. Diamantbewerker gespecialiseerd in het doorlopen van de 4 branches: 4 klassieke bewerkingen;
 11. Bewerker van diamant bij middel van hoge technologische apparatuur.

Artikel 3

De duur van de leertijd voor de in artikel 2 bedoelde beroepen is vastgesteld op:

 1. 3 jaar voor diamantklover;
 2. 3 jaar voor diamantzager;
 3. 2 jaar voor diamantzaagversteller;
 4. 1 jaar na 2 jaar diamantvakschool of een ander diamantleercontract voor diamantzaagtekenaar;
 5. 1 jaar na 2 jaar diamantvakschool of een ander diamantleercontract voor diamantsorteerder;
 6. 2 jaar of 1 jaar na 2 jaar diamantvakschool of een ander diamantleercontract voor diamantkeurder;
 7. 2 jaar voor bewerker van kleurstenen;
 8. 3 jaar voor diamantsnijder;
 9. 2 jaar: - achtkant;
  3 jaar: - andere vormen van het slijpen voor diamantslijper;
 10. 2 jaar voor diamantbewerker gespecialiseerd in het doorlopen van de 4 branches : 4 klassieke bewerkingen;
 11. 3 jaar (eerste 2 jaar klassieke bewerking, daarna 1 jaar bewerking van diamant bij middel van hoge technologische apparatuur) voor bewerker van diamant bij middel van hoge technologische apparatuur.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 september 1988.

Artikel 5

Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit.


Historiek
01/09/1988 31/12/2999 30 Industrieel leerlingwezen