26 Outplacement

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 09/05/2012
Geldig vanaf: 01/01/2009

Datum CAO
20/12/2007 nr. 87607/CO/324Geldigheid
01/01/2008 –onbepaalde duurGewijzigd door :
09/02/2010 nr. 99204/CO/324Geldigheid:
01/01/2009 – onbepaalde duurVerplichtingen:

  • Werkgever : de ontslagen werknemer binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst informeren over het sectoraal aanbod voor outplacement en het Fonds verwittigen per aangetekend schrijven of bij gewoon geschrift, waarvan hij het dubbel laat tekenen voor ontvangst en dit binnen de 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van betekening van het ontslag of van de verbreking van de arbeidsovereenkomst
  • Werknemer : : uiterlijk 1 maand na aanbod schriftelijk instemmen met het aanbod
  • Fonds : tenlasteneming van de aanvraag 
  • Outplacementkosten: ten laste van het Fonds

Adres van het Fonds of instelling die zich met outplacement bezig houdt:

Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (ICD)Hoveniersstraat 22
2018 Antwerpen

T. 03/213.50.30
F. 03/231.16.74
icd@rvd.be

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 20 december 2007 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende outplacement voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 87607/CO/324).  De collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 7 december 2008. Het bericht van algemeen verbindend verklaring verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2009. 

De CAO werd gewijzigd door een CAO van 9 februari 2010 ( 99204/CO/324) : 

« De werknemer die een outplacementsbegeleiding volgt, heeft, lastens het Intern compensatiefonds voor de diamantsector, recht op de terugbetaling van zijn verplaatsingskosten, door middel van het openbaar vervoer of door middel van eigen vervoer, ten bedrage van de vergoeding die voorzien is in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. Het ICD bepaalt de praktische uitvoeringsmodaliteiten van deze terugbetaling. »

U kan de integrale tekst van deze CAO's terugvinden via de linken hierboven 

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/02/2010
Registratienr
99204
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
11/02/2010
Registratiedatum
04/05/2010
Onderwerp
outplacement
BS Bericht van neerlegging
18/05/2010
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
12/12/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
06/01/2011
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG

Datum CAO
20/12/2007
Registratienr
87607
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/03/2008
Registratiedatum
26/03/2008
Onderwerp
outplacement
BS Bericht van neerlegging
22/04/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/12/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
11/02/2009
Keywords
MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, OPZEGGING/ONTSLAG

Historiek
01/01/2009 31/12/2999 26 Outplacement
01/01/2008 31/12/2008 26 Outplacement
Terug