25 Syndicale premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 12/10/2020
Geldig vanaf: 01/01/2018

Bedragen:

  • 145 EUR/jaar (vanaf het jaar 2018).
  • 60 EUR/jaar voor de niet-actieve arbeiders (+ zie voorwaarden).

Begunstigden: werknemers die tijdens het vorige jaar en/of het betrokken jaar tewerkgesteld zijn geweest in een onderneming van het PC 324 en die aangesloten zijn bij een representatieve werknemersorganisatie.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 30 augustus 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de vakbondspremie voor de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 142119/CO/324).

1. Toepassingsgebied

Technische bedienden uitgesloten.

2. Principe en begunstigden

In de diamantnijverheid en -handel geldt het beginsel dat aan de werknemers aangesloten bij een representatieve werknemersorganisatie, een vakbondspremie wordt toegekend.

3. Bedrag

Vanaf het jaar 2018: 145 EUR/jaar (indien de werknemer tijdens het betrokken jaar of tijdens het vorig jaar tewerkgesteld is geweest in een onderneming van het PC 324).

Voor de niet-actieve werknemers:

  • recht op een vakbondspremie van 60 EUR/jaar (bedrag vanaf 2009):

    • als hun laatste werkgever onder het PC 324 viel;
    • als ze ten minste een beroepsloopbaan van 25 jaar in de diamantnijverheid kunnen bewijzen;
    • als ze in de laatste 3 jaar van hun beroepsloopbaan ten minste 2 jaar in de diamantnijverheid hebben gewerkt.

4. Procedure

De representatieve werknemersorganisaties bezorgen de aanvraagformulieren "vakbondspremie" aan het Intern compensatiefonds voor de diamantsector (ICD). Het ICD schrijft de vakbondspremie rechtstreeks over op het door hem of haar opgegeven rekeningnummer.

Op vraag van de werknemer of werkneemster maakt het ICD, voor elke werknemer of werkneemster, op naam, een cheque aan tot het bekomen van de vakbondspremie.

Het ICD stelt, zo nodig, de cheques ter beschikking van de representatieve werknemersorganisaties.

5. Financiering

De vakbondspremie wordt gefinancierd door het Intern compensatiefonds voor de diamantsector indien het algemeen beheersorgaan daarmee instemt.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/08/2017
Registratienr
142119
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
27/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
27/06/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
23/07/2018
Keywords
SYNDICALE PREMIE

Historiek
01/01/2018 31/12/2999 25 Syndicale premie
01/01/2009 31/12/2017 25 Syndicale premie
01/01/2008 31/12/2008 25 Syndicale premie
01/01/2008 01/01/2008 25 Syndicale premie
01/10/2006 31/12/2007 25 Syndicale premie
01/01/1999 30/09/2006 25 Syndicale premie