25 Syndicale premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 17/02/2011
Geldig vanaf: 01/10/2006
Geldig tot: 31/12/2007

Artikel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 januari 2000 betreffende de vakbondspremie aan de werknemers in de diamantnijverheid en -handel wordt aangevuld met een tweede lid, luidend als volgt:

"Op vraag van de werkman of werkster wordt de vakbondspremie rechtstreeks op het door hen opgegeven rekeningnummer gestort."

CAO van 17/10/2006 (K.B. 06/11/2007; B.S. 14/12/2007)

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/01/2000
Registratienr
55297
Geldig van
01/01/1999
Geldig tot
31/12/2007
Neerleggingsdatum
05/07/2000
Registratiedatum
10/07/2000
Onderwerp
syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
30/08/2000
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/02/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
14/03/2006
Keywords
SYNDICALE PREMIE, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2018 31/12/2999 25 Syndicale premie
01/01/2009 31/12/2017 25 Syndicale premie
01/01/2008 31/12/2008 25 Syndicale premie
01/01/2008 01/01/2008 25 Syndicale premie
01/10/2006 31/12/2007 25 Syndicale premie
01/01/1999 30/09/2006 25 Syndicale premie