25 Syndicale premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 29/03/2018
Geldig vanaf: 01/01/2009
Geldig tot: 31/12/2017

Samenvatting (Syndicale premie)

Bedrag

135€

Voorwaarden

  • de werklieden en de werksters die tijdens het vorige jaar en/of het betrokken jaar tewerkgesteld zijn geweest in een onderneming die ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor de diamantnijverheid en -handel
  • werknemers aangesloten bij een representatieve werknemersorganisatie

Modaliteiten

Het Fonds maakt, voor elke werkman of werkster, op naam, een cheque aan tot het bekomen van de vakbondspremie.

De vakbondspremie wordt gefinancierd door het Intern compensatiefonds voor de diamantsector indien het algemeen beheersorgaan daarmee instemt.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/06/2009
Registratienr
94232
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
25/06/2009
Registratiedatum
14/09/2009
Onderwerp
syndicale premie
BS Bericht van neerlegging
30/09/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/02/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
01/06/2010
Keywords
SYNDICALE PREMIE

Historiek
01/01/2018 31/12/2999 25 Syndicale premie
01/01/2009 31/12/2017 25 Syndicale premie
01/01/2008 31/12/2008 25 Syndicale premie
01/01/2008 01/01/2008 25 Syndicale premie
01/10/2006 31/12/2007 25 Syndicale premie
01/01/1999 30/09/2006 25 Syndicale premie