2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 21/08/2020
Geldig vanaf: 01/01/2019
Geldig tot: 30/06/2021

Leeftijd: 59 jaar

Loopbaan: 40 jaar

1. Principe

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 60 jaar (sinds 1 januari 2017) in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die werd gesloten in toepassing van en in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad werden vastgesteld.

De leeftijd van 60 jaar is niet van toepassing indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • er is een bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, die een lagere leeftijdsgrens voorziet en die van kracht is gedurende de periode 01/01/2019 – 30/06/2021, zonder dat de leeftijdsgrens lager mag zijn dan 59 jaar;
  • een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst moet afgesloten zijn (en bij koninklijk besluit algemeen verbindend verklaard) waarbij uitdrukkelijk gesteld wordt dat deze cao afgesloten is in toepassing van de nationale cao.

Voor de periode 2019-2020 heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 135 gesloten. Voor de periode 01/01/2021 – 30/06/2021 heeft de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 142 gesloten.

De werkgever moet gebonden zijn door een sectorale cao gesloten ter uitvoering van cao nr. 135 en 142 om het systeem vanaf 59 jaar te activeren.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten. Opgelet: we raden u aan te letten op de geldigheidsperiode van de cao.

2. PC 324

Bijkomende voorwaarde: minimum 1000 effectief gewerkte dagen in de diamantnijverheid als arbeider.

Het bedrag van de aanvullende vergoeding wordt verhoogd met 1 EUR per vergoede werkloosheidsdag bovenop de bedragen voorzien in CAO nr. 17.

De aanvullende vergoeding en de bijhorende kosten worden ten laste genomen door het Intern compensatiefonds voor de diamantsector voor de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 1 januari 2008.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/06/2020
Registratienr
159648
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
02/07/2020
Registratiedatum
28/07/2020
Buiten bereik
Technische bedienden
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 40 jaar beroepsloopbaan - 2021-2022
BS Bericht van neerlegging
11/08/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/03/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
31/03/2021
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Datum CAO
30/06/2020
Registratienr
159647
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2020
Neerleggingsdatum
02/07/2020
Registratiedatum
28/07/2020
Buiten bereik
Technische bedienden
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - 40 jaar beroepsloopbaan - 2019-2020
BS Bericht van neerlegging
11/08/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/03/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
31/03/2021
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
157458
Geldig van
01/01/2019
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
24/01/2020
Registratiedatum
03/03/2020
Buiten bereik
Technische bedienden.
Onderwerp
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan.
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 30/06/2021 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58/59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2016 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2013 01/01/2016 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2011 01/01/2013 2104 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2010 31/12/2011 2104 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2008 31/12/2009 2104 2102 Brugpensioen op 56 jaar