2104 SWT 58/59 jaar - 40 jaar loopbaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 21/08/2020
Geldig vanaf: 01/01/2017
Geldig tot: 31/12/2018

  • met uitzondering van de technische bedienden
  • 58/59 jaar
  • 40 jaar anciënniteit waarvan minimum 1000 effectief gewerkte dagen in de diamantnijverheid als arbeider.

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 58 jaar in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen. 

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2017-2018 werd overeengekomen om de leeftijd op 58 jaar te behouden in 2017 en hem op 59 jaar te brengen in 2018.

Dit type SWT moet bepaald zijn in een sector-cao die werd gesloten in toepassing van en in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad werden vastgesteld.

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

 

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/08/2017
Registratienr
142118
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
31/12/2018
Neerleggingsdatum
27/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 en 59 jaar met 40 j loopbaan en vrijstelling aangepaste beschikbaarheid vanaf 60 j
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
08/05/2018
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 30/06/2021 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58/59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2016 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2013 01/01/2016 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2011 01/01/2013 2104 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2010 31/12/2011 2104 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2008 31/12/2009 2104 2102 Brugpensioen op 56 jaar