2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 12/04/2016
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 01/01/2016

De werknemers die een beroepsloopbaan van 40 jaar kunnen bewijzen, kunnen vanaf de leeftijd van 58 jaar in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stappen. 

Dit type SWT moet enkel op nationaal vlak voorzien zijn (collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad). Hoewel dit niet nodig is, werd in deze sector toch een cao afgesloten.

Opmerking : de toegangsleeftijd blijft 56 jaar als de werknemer volgende cumulatieve voorwaarden vervult:

  • het ontslag had plaats vóór 1 januari 2016 ;
  • de leeftijd van 56 jaar wordt uiterlijk op 31 december 2015 en bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bereikt;
  • bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bereikt de loopbaan 40 jaar.  

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen) verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/02/2013
Registratienr
116832
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
01/01/2016
Neerleggingsdatum
26/03/2013
Registratiedatum
10/09/2013
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag 56 jaar met 40 jaar beroepsloopbaan
BS Bericht van neerlegging
24/09/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/03/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
22/07/2014
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/07/2023 30/06/2025 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/07/2021 30/06/2023 2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2019 30/06/2021 2104 SWT 59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2017 31/12/2018 2104 SWT 58/59 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2016 31/12/2016 2104 SWT 58 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2013 01/01/2016 2104 SWT 56 jaar - 40 jaar loopbaan
01/01/2011 01/01/2013 2104 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2010 31/12/2011 2104 2102 Brugpensioen op 56 jaar
01/01/2008 31/12/2009 2104 2102 Brugpensioen op 56 jaar