2101 SWT 60 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 08/12/2020
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 31/12/2017

Sinds 1 januari 2015 is de normale toegangsleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vastgesteld op 62 jaar.

Het is toegelaten om een leeftijdsgrens lager dan 62 jaar te voorzien door het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op niveau van de sector of van de onderneming. In dat geval mag de leeftijdsgrens niet lager zijn dan 60 jaar.

De volgende cumulatieve voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • het ontslag heeft plaats tijdens de geldigheidsperiode van de collectieve arbeidsovereenkomst;
  • de collectieve arbeidsovereenkomst moet vóór 1 juli 2015 afgesloten en neergelegd zijn en uiterlijk op 1 januari 2015 in voege treden;
  • de collectieve arbeidsovereenkomst voorziet een minimumleeftijd van 60 jaar;
  • de leeftijd van 60 jaar moet uiterlijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst bereikt zijn;
  • de loopbaanvoorwaarde bereiken die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van toepassing is (zie hierna).
  Mannen Vrouwen
  Leeftijd Loopbaan Leeftijd Loopbaan
2012-2013 58 jaar 38 jaar 58 jaar 35 jaar
2014 38 jaar
2015 60 jaar 40 jaar 60 jaar 31 jaar
2016 32 jaar
2017 33 jaar

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
08/06/2015
Registratienr
127779
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
09/06/2015
Registratiedatum
01/07/2015
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar
BS Bericht van neerlegging
16/07/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
24/02/2016
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2018 30/06/2023 2101 SWT 62 jaar
01/01/2015 31/12/2017 2101 SWT 60 jaar
01/12/2014 29/09/2015 2101 SWT 60 jaar