2101 SWT 60 jaar

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 06/02/2015
Geldig vanaf: 01/12/2014
Geldig tot: 29/09/2015

Sinds 1 januari 2015 is de normale toegangsleeftijd voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vastgesteld op 62 jaar.

Het is toegelaten om een leeftijdsgrens lager dan 62 jaar te voorzien door het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten op niveau van de sector of van de onderneming. In dat geval mag de leeftijdsgrens niet lager zijn dan 60 jaar.

De volgende cumulatieve voorwaarden moeten vervuld zijn:

  • het ontslag heeft plaats tijdens de geldigheidsperiode van de collectieve arbeidsovereenkomst;
  • de collectieve arbeidsovereenkomst moet vóór 1 juli 2015 afgesloten en neergelegd zijn en uiterlijk op 1 januari 2015 in voege treden;
  • de collectieve arbeidsovereenkomst voorziet een minimumleeftijd van 60 jaar;
  • de leeftijd van 60 jaar moet uiterlijk bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en tijdens de geldigheidsduur van de collectieve arbeidsovereenkomst bereikt zijn;
  • de loopbaanvoorwaarde bereiken die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van toepassing is (zie hierna).
  Mannen Vrouwen
  Leeftijd Loopbaan Leeftijd Loopbaan
2012-2013 58 jaar 38 jaar 58 jaar 35 jaar
2014 38 jaar
2015 60 jaar 40 jaar 60 jaar 31 jaar
2016 32 jaar
2017 33 jaar

In deze sector werd dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Voor de reglementering inzake stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag verwijzen wij u naar onze brochure.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2014 betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers van 60 jaar en ouder (reg. nr. 124985) in de sector van de diamantnijverheid wordt opgeheven (CAO 29/09/2015).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
29/09/2015
Registratienr
132307
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
05/10/2015
Registratiedatum
18/03/2016
Onderwerp
opheffing van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende werkloosheid met bedrijfstoeslag op 60 jaar (124985/CO/324)
BS Bericht van neerlegging
13/04/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
17/02/2017
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Datum CAO
02/12/2014
Registratienr
124985
Geldig van
01/12/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
04/12/2014
Registratiedatum
23/01/2015
Onderwerp
werkloosheid met bedrijfstoeslag 60 jaar
BS Bericht van neerlegging
02/02/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
27/06/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
27/07/2018
Keywords
STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT)

Historiek
01/01/2018 30/06/2023 2101 SWT 62 jaar
01/01/2015 31/12/2017 2101 SWT 60 jaar
01/12/2014 29/09/2015 2101 SWT 60 jaar