2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 14/02/2024
Geldig vanaf: 01/01/2022

Uitkering: tijdelijke werkloosheid arbeider.

Bedrag:

 • Sectoraal (tijdelijke werkloosheid): 

  • 12,50 EUR/dag (dagen 1 tot 45) ;
  • 6 EUR/dag (dagen 46 tot 90) ; 
  • 3 EUR/dag (vanaf 91ste dag).
 • Wettelijk:
  • 2 EUR/dag in geval van technische stoornis, slecht weer of economische redenen (!! niet van toepassing in pc 324);
  • 5 EUR/dag gedekt door een tijdelijke werkloosheidsuitkering bovenop de sectorale toeslag voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid met uitzondering van overmacht.

Betaling: door het Fonds (sectoraal), door de werkgever (wettelijk).

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 10 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage (bestaanszekerheid bij werkloosheid) aan de werknemers van de diamantnijverheid en -handel (nr 170502/CO/324).

1. Uitkering

Er wordt aan de diamantarbeiders een aanvullende toelage ingeval van tijdelijke werkloosheid toegekend.

2. Bedrag en duur

Het bedrag van de dagelijkse toelage is, per kalenderjaar en in het stelsel van de vijfdagenweek, vastgesteld op:

 • 12,50 EUR per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 45 dagen,
 • op 6,00 EUR per vergoede werkloosheidsdag van de 46ste tot en met de 90ste werkloosheidsdag, en
 • op 3,00 EUR vanaf de 91ste werkloosheidsdag.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage van 12,50 EUR mag, voor tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 45 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 EUR en/of 6,00 EUR mag, voor volledige werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 90 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

De aanvraag van de toelage gebeurt per kwartaal aan de hand van het formulier «bestaanszekerheid werkloosheid» (roze). Het formulier wordt ter beschikking gesteld door het Intern Compensatiefonds voor de diamantsector. Het formulier dient per kwartaal volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld te worden door het organisme dat de werkloosheidsvergoedingen uitbetaalt.

De voormelde aanvullende toelagen en de bijhorende kosten worden ten laste genomen door het Intern compensatiefonds voor de diamantsector.

3. Wettelijke uitkering

Sinds 2012, heeft de werknemer recht op een supplement op de werkloosheidsuitkering. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op 2 euro per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt wegens tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer). De werkgever is ertoe gehouden dit supplement te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers aan de werknemers (arbeiders en bedienden) die ze in tijdelijke werkloosheid  (met uitzondering van overmacht) plaatsen voor elke door de werkloosheid vergoede dag een bijkomend supplement van 5 euro betalen, tenzij de betaling ervan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid. Dit wettelijk supplement van 5 euro moet steeds betaald worden bovenop de bestaande supplementen die reeds voorzien zijn bij wet, CAO of andere bestaande afspraken in ondernemingen. Voor meer info, verwijzen wij u naar ons artikel.

PC 324: De werkgever moet een aanvullende vergoeding van min. 2 EUR/dag werkloosheid betalen na de vergoedbare periode voorzien door de sector (niet van toepassing in pc 324). De aanvullende vergoeding van 5 euro moet steeds betaald worden voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid met uitzondering van overmacht en dit bovenop de voorziene sectorale toeslag. 

4. Tabel bedrag arbeider

Duur
Bedrag/dag
Type werkloosheid
Tussenkomst
Gedurende 45 eerste dagen 12,50 EUR Elk soort tijdelijke werkloosheid Fonds
+ 5 EUR wettelijk Elk soort tijdelijke werkloosheid behalve overmacht Werkgever
Van 46ste tot 90ste dag 6 EUR Elk soort tijdelijke werkloosheid Fonds
+ 5 EUR wettelijk Elk soort tijdelijke werkloosheid behalve overmacht Werkgever
Vanaf 91ste dag 3 EUR Elk soort tijdelijke werkloosheid Fonds
+ 5 EUR wettelijk Elk soort tijdelijke werkloosheid behalve overmacht Werkgever

5.  Werkloosheid energiecrisis

Er is ook een wettelijke vergoeding voorzien voor tijdelijke werkloosheid energiecrisis ( te betalen door de werkgever). Aangezien deze sector reeds een supplement voorziet voor economische werkloosheid in het klassieke stelsel, verwijzen we naar ons interprofessionneel artikel dat uitlegt hoe je die toeslag combineert met de wettelijke toeslag die wordt voorzien bij tijdelijke werkloosheid energiecrisis. Deze maatregel is niet langer van toepassing in maart 2023.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2021
Registratienr
170502
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
13/12/2021
Registratiedatum
22/02/2022
Buiten bereik
Technische bedienden
Onderwerp
Instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage (bestaanszekerheid bij werkloosheid)
BS Bericht van neerlegging
10/03/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/08/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
19/01/2023
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)
Tekst aangepast op
23/02/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 31/12/2018 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2012 30/06/2017 2002 Bestaanszekerheid
01/01/2009 31/12/2011 2002 Bestaanszekerheid