2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 29/03/2018
Geldig vanaf: 01/07/2017
Geldig tot: 31/12/2018

Uitkering: tijdelijke werkloosheid arbeiders.

Bedrag:

  • Sectoraal (tijdelijke werkloosheid): 12,50 EUR/dag (dagen 1 tot 45), 6 EUR/dag (dagen 46 tot 90), 2 EUR/dag (dagen 91 ezv).
  • wettelijk (economisch, technisch, slecht weer): 2 EUR/dag (niet van toepassing in PC 324).

Betaling: het Fonds

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 2 oktober 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage (bestaanszekerheid bij werkloosheid) aan de werknemers van de diamantnijverheid en -handel (nr 107535/CO/324).

1. Uitkering

Er wordt aan de diamantarbeiders een aanvullende toelage ingeval van tijdelijke werkloosheid toegekend.

2. Bedrag en duur

Het bedrag van de dagelijkse toelage is, per kalenderjaar en in het stelsel van de vijfdagenweek, vastgesteld op:

  • 12,50 EUR per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 45 dagen,
  • op 6,00 EUR per vergoede werkloosheidsdag van de 46ste tot en met de 90ste werkloosheidsdag, en
  • op 2,00 EUR vanaf de 91ste werkloosheidsdag.

Maximum

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage van 12,50 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 45 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 EUR en/of 6,00 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 90 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Formaliteiten

De aanvraag van de toelage, zowel voor volledige als voor tijdelijke werkloosheid, gebeurt per kwartaal aan de hand van het formulier «bestaanszekerheid werkloosheid» (roze). Het formulier wordt ter beschikking gesteld door het Fonds.Het formulier dient per kwartaal volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld te worden door het organisme dat de werkloosheidsvergoedingen uitbetaalt.

Financiering

De voormelde aanvullende toelagen en de bijhorende kosten worden ten laste genomen door het Intern compensatiefonds voor de diamantsector.

3. Wettelijke uitkering

Sinds 2012, heeft de werknemer recht op een supplement op de werkloosheidsuitkering. Het minimumbedrag van het supplement wordt bepaald op 2 EUR per dag waarop de arbeider niet heeft gewerkt wegens tijdelijke werkloosheid (economisch, technisch, slecht weer). De werkgever is ertoe gehouden dit supplement te betalen, tenzij de betaling daarvan door een door de Koning algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

PC 324: de sectorale aanvullende vergoeding wordt in aanmerking genomen voor het wettelijke supplement.

4. Tabel

Dag 1 tot 45 12,50 EUR/dag Fonds Tijdelijke werkloosheid
Dag 46 tot 90 6 EUR/dag Fonds Tijdelijke werkloosheid
Dag 91 - ... 2 EUR/dag Fonds Tijdelijke werkloosheid

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/10/2017
Registratienr
142842
Geldig van
01/07/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
09/10/2017
Registratiedatum
24/11/2017
Onderwerp
aanvullende werkloosheidstoelage
BS Bericht van neerlegging
04/12/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/07/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
07/08/2018
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/07/2017 31/12/2018 2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid)
01/01/2012 30/06/2017 2002 Bestaanszekerheid
01/01/2009 31/12/2011 2002 Bestaanszekerheid