2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid)

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 05/06/2020
Geldig vanaf: 01/07/2017

Uitkering: volledige werkloosheid.

Betaling: door het Fonds.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 2 oktober 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende instelling van een aanvullende werkloosheidstoelage (bestaanszekerheid bij werkloosheid) aan de werknemers van de diamantnijverheid en -handel (nr 107535/CO/324).

1. Uitkering

Er wordt aan de diamantarbeiders een aanvullende toelage ingeval van volledige werkloosheid toegekend.

De toelage wordt toegekend indien de aanvrager tijdens de twaalf maanden die aan het kwartaal van de te vergoeden periode voorafgaat, ten minste twintig dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid heeft gewerkt.

Voor de deeltijds tewerkgestelde diamantarbeider geldt de volgende regeling inzake geleverde arbeidsprestaties :

  • ingeval van een arbeidsregime van 4 op 5 dagen : 16 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt;

  • ingeval van een arbeidsregime van 3 op 5 dagen : 12 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt;

  • ingeval van een arbeidsregime van 2,5 op 5 dagen : 10 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt;

  • ingeval van een arbeidsregime van 2 op 5 dagen : 8 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt;

  • ingeval van een arbeidsregime van 1 op 5 dagen : 4 dagen als loonarbeider in de diamantnijverheid hebben gewerkt.

De dagen van SWT worden niet vergoed.

2. Bedrag en duur

Het bedrag van de dagelijkse toelage is, per kalenderjaar en in het stelsel van de vijfdagenweek, vastgesteld op:

  • 12,50 EUR per vergoede werkloosheidsdag voor de eerste 45 dagen,
  • op 6,00 EUR per vergoede werkloosheidsdag van de 46ste tot en met de 90ste werkloosheidsdag.

Voor de deeltijdse diamantarbeiders wordt het bedrag van de dagelijkse toelage vastgesteld pro rata van hun werkelijke arbeidsprestaties.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage mag, voor volledige werkloosheid, nooit meer bedragen dan 90 dagen per kalenderjaar in het stelsel van de vijfdagenweek.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelage van 12,50 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 45 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Het aantal dagen dat aanleiding kan geven tot het uitkeren van de toelagen van 12,50 EUR en/of 6,00 EUR mag, voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid en ziekte samen, nooit meer dan 90 dagen per kalenderjaar belopen in het stelsel van de vijfdagenweek.

Formaliteiten

De aanvraag van de toelage, zowel voor volledige als voor tijdelijke werkloosheid, gebeurt per kwartaal aan de hand van het formulier «bestaanszekerheid werkloosheid» (roze). Het formulier wordt ter beschikking gesteld door het Fonds.Het formulier dient per kwartaal volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld te worden door het organisme dat de werkloosheidsvergoedingen uitbetaalt.

Financiering

De voormelde aanvullende toelagen en de bijhorende kosten worden ten laste genomen door het Intern compensatiefonds voor de diamantsector.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/10/2017
Registratienr
142842
Geldig van
01/07/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
09/10/2017
Registratiedatum
24/11/2017
Onderwerp
aanvullende werkloosheidstoelage
BS Bericht van neerlegging
04/12/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
05/07/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
07/08/2018
Keywords
WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN)

Historiek
01/07/2017 2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid)