1502 Opzegtermijnen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 12/12/2017
Geldig vanaf: 01/01/2018

Opzeggingstermijnen voor de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2014 aanving

Voor de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2014 aanving en die na 31 december 2017 worden ontslagen of ontslag nemen, wordt het kliksysteem toegepast.

Opzeggingstermijnen voor arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst ten vroegste vanaf 1 januari 2014 aanving

Voor de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst ten vroegste vanaf 1 januari 2014 aanving en die na 31 december 2017 worden ontslagen of ontslag nemen, zijn het de opzeggingstermijnen van het algemene stelsel dat sinds de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden in 2014 van kracht is.

Opzeggingstermijnen voor de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2018 eindigt

zie historiek (uitzonderingstermijnen)

Opzeggingstermijnen voor de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2014 aanving

Voor de arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2014 aanving en die na 31 december 2017 worden ontslagen of ontslag nemen, wordt het kliksysteem toegepast: toepassing van de opzeggingstermijnen die op 31 december 2013 van kracht zijn voor het gedeelte van de anciënniteit die de arbeider tot 31 december 2013 heeft verworven.

Voor deze arbeiders wordt de opzeggingstermijn in twee stappen berekend waarbij twee anciënniteitsperiodes worden onderscheiden:

  • voor het gedeelte van de anciënniteit die de arbeider op 31 december 2013 heeft verworven, berekent men de overeenstemmende opzeggingstermijn door onderstaande tabel toe te passen;
  • voor het gedeelte van de anciënniteit die de arbeider vanaf 1 januari 2014 heeft verworven, het zijn de opzeggingstermijnen van het algemene stelsel dat sinds de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden in 2014 van kracht is;
  • men telt daarna de twee opzeggingstermijnen samen om de na te leven opzeggingstermijn te bekomen.

Verworven anciënniteit op 31 december 2013

Opzegging door de werkgever van een arbeider die voor 1 januari 2012 in dienst trad

Opzegging door de werkgever van een arbeider die vanaf 1 januari 2012 in dienst trad

Opzegging door de werknemer

Minder dan 10 jaar

7 kalenderdagen

8 kalenderdagen

2 werkdagen

Van 10 jaar tot minder dan 20 jaar

14 kalenderdagen

16 kalenderdagen

2 werkdagen

20 jaar en meer

28 kalenderdagen

32 kalenderdagen

2 werkdagen

Opzeggingstermijnen voor arbeiders van wie de arbeidsovereenkomst ten vroegste vanaf 1 januari 2014 aanving

Het zijn de opzeggingstermijnen van het algemene stelsel dat sinds de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden in 2014 van kracht is.


Historiek
01/01/2018 31/12/2999 1502 Opzegtermijnen
01/01/2014 31/12/2017 1502 Opzegtermijnen
05/12/2012 31/12/2013 1502 Opzegtermijnen
14/05/1958 04/12/2012 1502 Opzegtermijnen
Terug