1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 juli 2019

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 29/07/2019
Geldig vanaf: 01/07/2019

De huidige barema's vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

De sociale partners binnen de NAR hebben een nieuwe cao nr. 19/9 gesloten betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers. Deze cao voorziet in geval van verplaatsing met het openbaar vervoer een nieuwe forfaitaire schaal op basis van de afgelegde afstand vanaf 1 juli 2019. Als gevolg hiervan verhoogt de tussenkomst van de werkgevers van het PC 324  in de openbare vervoerskosten van de werknemers op 1 juli 2019.

Deze nieuwe cao heeft geen invloed op de tussenkomst van de werkgever in de privé-vervoerskosten.

Voor de reglementering en praktische schikkingen, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 1201.


Voor de tabel met barema's: hier klikken.
Historiek
01/07/2019 31/12/2999 1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 juli 2019
01/02/2014 30/06/2019 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2014
01/02/2013 31/01/2014 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2013
01/02/2012 31/01/2013 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2012
01/02/2011 31/01/2012 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2011
01/02/2009 31/01/2011 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2009
01/02/2008 31/01/2009 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2008
01/02/2007 31/01/2008 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2007