1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2008

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 26/03/2008
Geldig vanaf: 01/02/2008
Geldig tot: 31/01/2009

Vanaf 1 februari 2008 worden de prijzen van de treinkaart van de NMBS verhoogd, zodat ook de schaal van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werknemers vanaf die datum verhoogt.

Voor de reglementering en praktische schikkingen, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 12.1.


Voor de tabel met barema's: hier klikken.
Historiek
01/07/2019 31/12/2999 1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 juli 2019
01/02/2014 30/06/2019 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2014
01/02/2013 31/01/2014 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2013
01/02/2012 31/01/2013 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2012
01/02/2011 31/01/2012 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2011
01/02/2009 31/01/2011 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2009
01/02/2008 31/01/2009 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2008
01/02/2007 31/01/2008 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2007