1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2012

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 06/03/2012
Geldig vanaf: 01/02/2012
Geldig tot: 31/01/2013

De prijzen van de treinkaart van de NMBS verhogen vanaf 1 februari 2012. Vanwege de specifieke regels in het paritair comité 324 wijzigt de tussenkomst van de werkgever niet op 1 februari 2012.

Voor de reglementering en praktische schikkingen, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 12.1.


Voor de tabel met barema's: hier klikken.
Historiek
01/07/2019 31/12/2999 1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 juli 2019
01/02/2014 30/06/2019 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2014
01/02/2013 31/01/2014 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2013
01/02/2012 31/01/2013 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2012
01/02/2011 31/01/2012 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2011
01/02/2009 31/01/2011 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2009
01/02/2008 31/01/2009 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2008
01/02/2007 31/01/2008 1202 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten vanaf 1 februari 2007