1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 03/10/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 01/01/2024

Openbaar vervoer :

 • Trein: volgens de schaal van de NAR;
 • Andere: volgens de modaliteiten van de NAR:
  • prijs in verhouding tot de afstand: volgens de intersectorale barema voor een overeenstemmende afstand, zonder 75 % van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden;
  • eenheidsprijs: 71,80 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder het bedrag van de intersectorale barema voor een afstand van 7 km te overschrijden.

Privé-vervoer (fiets inbegrepen) :

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: neen.
 • Bedrag (behalve gunstigere tussenkomst): volgens de schaal van de NAR.

Fiets :

 • Vergoeding van 0,20 EUR per afgelegde kilometer
 • Maximum 10 EUR per arbeidsdag

In het Paritair Comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 10 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 170501/CO/324).

1. Gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen

De tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers die van het openbaar vervoer gebruik maken geschiedt in overeenstemming met de CAO 19/9 van 23 april 2019 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers.

2. Privévervoermiddelen

Voor de werknemers die gebruik maken van eigen vervoer, uitgezonderd de fiets, geldt de volgende regeling:

 • Wanneer de werknemer voor de eerste maal om de betaling verzoekt van de tegemoetkoming in de vervoerkosten, dan moet hij/zij uiterlijk op het einde van de eerste week van het lopende RSZ-trimester, een aanvraag tot terugbetaling overmaken aan zijn werkgever, die een kopie van deze aanvraag voor ontvangst dateert en ondertekent.
 • Wanneer er geen wijzigingen zijn opgetreden in de gegevens die nuttig zijn voor de betaling van de tegemoetkoming van de vervoerkosten, dan blijft de oorspronkelijke aanvraag geldig? De werknemer is evenwel gehouden aan de werkgever onmiddellijk de nodige wijzigingen mede te delen die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de tegemoetkoming.
 • Een model van "aanvraag tot terugbetaling" is bij deze CAO bijgevoedg.
 • De betaling van de tegemoetkoming geschiedt uiterlijk bij de betaling van het loon.

3. Fietsvergoeding

De regelmatige gebruiker van de fiets voor zijn woon-werk verplaatsing krijgt een fietsvergoeding van 0,20 EUR per effectief afgelegde kilometer, met een maximum van 10 EUR per arbeidsdag.

Onder regelmatige gebruiker wordt verstaan de werknemer die minstens 50% van de werkdagen op jaarbasis gebruik maakt van de fiets.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2021
Registratienr
170501
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
01/01/2024
Neerleggingsdatum
13/12/2021
Registratiedatum
22/02/2022
Buiten bereik
Technische bedienden
Onderwerp
Tegemoetkoming in de vervoerkosten
BS Bericht van neerlegging
10/03/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/07/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
12/01/2023
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN / VERHUISVERGOEDING
Tekst aangepast op
23/02/2022

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2018 31/12/2019 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2016 31/12/2017 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2014 31/12/2015 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2012 31/12/2013 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2010 31/12/2011 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2008 31/12/2009 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2004 31/12/2007 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2000 31/12/2003 1201 12 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel