1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 06/03/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

Rechthebbenden:

Alle werknemers, met uitzondering van de technische bedienden. 

Openbaar vervoer:

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: neen.
 • Bedrag (behalve gunstigere tussenkomst):
  • trein: volgens de schaal van de NAR;
  • andere: volgens de modaliteiten van de NAR:
   • prijs in verhouding tot de afstand: volgens de intersectorale barema voor een overeenstemmende afstand, zonder 75 % van de werkelijke vervoerprijs te overschrijden;
   • eenheidsprijs: 71,80 % van de effectief door de werknemer betaalde prijs, zonder het bedrag van de intersectorale barema voor een afstand van 7 km te overschrijden.

Privé-vervoer (fiets inbegrepen):

 • Loonplafond: neen.
 • Minimale afstand: neen.
 • Bedrag (behalve gunstigere tussenkomst): volgens de schaal van de NAR.
 • Terugbetaling: indien het om de 1ste maal gaat, moet de werknemer tijdig een aanvraag tot terugbetaling overmaken aan zijn werkgever (zie het model bijgevoegd aan de CAO).

In het Paritair Comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 18 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 157456/CO/324).

Opmerking: wanneer de werknemer voor de eerste maal om de betaling verzoekt van de tegemoetkoming in de vervoerkosten voor het privévervoer, dan moet hij/zij uiterlijk op het einde van de eerste week van het lopende RSZ-trimester, een aanvraag tot terugbetaling overmaken aan zijn werkgever, die een kopie van deze aanvraag voor ontvangst dateert en ondertekent. In geval van wijzigingen in de gegevens die een invloed kunnen hebben op het bedrag van de tegemoetkoming moet de werknemer onmiddelijk deze aan zijn werkgever mede te delen. (Om het model van de aanvraag tot terugbetaling te raadplegen zie de tekst van de CAO.)

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
157456
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
01/01/2022
Neerleggingsdatum
24/01/2020
Registratiedatum
03/03/2020
Buiten bereik
Technische bedienden.
Onderwerp
Tegemoetkoming in de vervoerkosten.
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/07/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
11/08/2020
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2018 31/12/2019 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2016 31/12/2017 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2014 31/12/2015 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2012 31/12/2013 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2010 31/12/2011 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2008 31/12/2009 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2004 31/12/2007 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2000 31/12/2003 1201 12 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel