1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 06/03/2020
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 31/12/2019

Rechthebbenden

      Alle werknemers, met uitzondering van de technische bedienden.     

Vervoermiddelen

Alle vervoermiddelen.

Bedrag van de werkgeversbijdrage

  • Openbaar vervoermiddel: volgens schaal van de NAR
  • Privé-vervoermiddel: volgens schaal van de NAR

Afstand

      Geen minimumafstand

In het Paritair comité voor diamantnijverheid en -handel werd er op 30 augustus 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de betaling van een tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel. Deze CAO werd neergelegd bij de griffie van de Dienst der Collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 19 oktober 2017 onder het nummer 142114/CO/324. 

Wanneer de werknemer voor de eerste maal om de betaling verzoekt van de tegemoetkoming in de vervoerkosten voor het privévervoer, dan moet hij/zij uiterlijk op het einde van de eerste week van het lopende RSZ-trimester, een aanvraag tot terugbetaling overmaken aan zijn werkgever, die een kopie van deze aanvraag voor ontvangst dateert en ondertekent. ( Om het model van aanvraag tot terugbetaling te consulteren: zie tekst CAO)

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
30/08/2017
Registratienr
142114
Geldig van
01/01/2018
Geldig tot
01/01/2020
Neerleggingsdatum
27/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
financiële bijdrage in de vervoerskosten
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
29/05/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
13/06/2018
Keywords
VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2020 31/12/2021 1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels
01/01/2018 31/12/2019 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2016 31/12/2017 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2014 31/12/2015 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2012 31/12/2013 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2010 31/12/2011 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2008 31/12/2009 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2004 31/12/2007 1201 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers
01/01/2000 31/12/2003 1201 12 Tegemoetkoming in de vervoerkosten van de werknemers in de diamantnijverheid en -handel