1004 Verlof eindeloopaan

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 23/02/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022
Geldig tot: 31/12/2023

Rechthebbenden : werknemers van 56 jaar en ouder, met uitzondering van de technische bedienden.

Voorwaarden :

  • 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
  • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen.

Aantal dagen verlof eindeloopbaan : toegekend naargelang van het aantal effectief gepresteerde dagen in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen:

  • van 100 dagen tot en met 150 dagen: 2 dagen;
  • van 151 dagen tot en met 200 dagen: 3 dagen;
  • meer dan 200 dagen : 4 dagen.

Loon : betaald door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 10 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder in de diamantnijverheid en -handel (nr. 170498/CO/324).

1. Rechthebbenden

De werknemers van 56 jaar en ouder die ressorteren onder de bevoegdheid van het PC 324, met uitzondering van de technische bedienden.

2. Voorwaarden

De werknemers hebben recht op de hieronder bepaalde bijkomende vakantiedagen wanneer ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
  • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
  • in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen, het volgende aantal effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd:
Aantal effectief gewerkte dagen Dagen verlof eindeloopbaan
van 100 dagen tot en met 150 dagen
van 151 dagen tot en met 200 dagen 3
meer dan 200 dagen 4

3. Loon

Het loon voor de bijkomende vakantiedagen wordt ten laste genomen door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid. De bevoegde beheersorganen van de Rijksverlofkas bepalen de berekenings- en betalingsmodaliteiten van dit loon.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2021
Registratienr
170498
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
01/01/2024
Neerleggingsdatum
13/12/2021
Registratiedatum
22/02/2022
Reikwijdte
Werknemers van 56 jaar en ouder
Buiten bereik
Technische bedienden
Onderwerp
Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
BS Bericht van neerlegging
10/03/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/08/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
17/01/2023
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, BIJKOMENDE VERLOFDAGEN VOLGENS LEEFTIJD/EINDELOOPBAANDAGEN, OUDERE WERKNEMERS: EINDELOOPBAANDAGEN EN VERLOFDAGEN VOLGENS LEEFTIJD
Tekst aangepast op
23/02/2022

Historiek
01/01/2024 01/01/2026 1004 Eindeloopbaandagen
01/01/2022 31/12/2023 1004 Verlof eindeloopaan
01/01/2020 31/12/2021 1004 Extra verlofdagen
01/01/2018 31/12/2019 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2016 31/12/2017 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2013 31/12/2015 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder