1004 Eindeloopbaandagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 04/12/2023
Geldig vanaf: 01/01/2024
Geldig tot: 01/01/2026

Aantal extra verlofdagen:

  • van 100 dagen tot en met 150 dagen: 2 dagen;
  • van 151 dagen tot en met 200 dagen: 3 dagen;
  • meer dan 200 dagen: 4 dagen.

Toekenningsmodaliteiten:

  • 56 jaar of ouder zijn op 31/12 van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
  • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31/12 van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
  •  toegekend naargelang van het aantal effectief gepresteerde dagen in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 27 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder in de diamantnijverheid en -handel (nr. 184124/CO/324).

1. Rechthebbenden

De werknemers van 56 jaar en ouder die ressorteren onder de bevoegdheid van het PC 324, met uitzondering van de technische bedienden.

2. Eindeloopbaandagen(1)

Aantal effectief gewerkte dagen Dagen verlof eindeloopbaan
van 100 dagen tot en met 150 dagen
van 151 dagen tot en met 200 dagen 3
meer dan 200 dagen 4

3. Modaliteiten

De werknemers hebben recht op de hieronder bepaalde bijkomende vakantiedagen wanneer ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
  • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
  • in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen, het aantal effectief(1) gewerkte dagen hebben gepresteerd.

4. Loon

Het loon voor de bijkomende vakantiedagen wordt ten laste genomen door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid. De bevoegde beheersorganen van de Rijksverlofkas bepalen de berekenings- en betalingsmodaliteiten van dit loon.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
27/10/2023
Registratienr
184124
Geldig van
01/01/2024
Geldig tot
01/01/2026
Neerleggingsdatum
13/11/2023
Registratiedatum
27/11/2023
Buiten bereik
Technische bedienden
Onderwerp
Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
BS Bericht van neerlegging
12/12/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, BIJKOMENDE VERLOFDAGEN VOLGENS LEEFTIJD/EINDELOOPBAANDAGEN, OUDERE WERKNEMERS: EINDELOOPBAANDAGEN EN VERLOFDAGEN VOLGENS LEEFTIJD
Tekst aangepast op
04/12/2023

Historiek
01/01/2024 01/01/2026 1004 Eindeloopbaandagen
01/01/2022 31/12/2023 1004 Verlof eindeloopaan
01/01/2020 31/12/2021 1004 Extra verlofdagen
01/01/2018 31/12/2019 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2016 31/12/2017 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2013 31/12/2015 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder