1004 Extra verlofdagen

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 18/05/2020
Geldig vanaf: 01/01/2020
Geldig tot: 31/12/2021

Rechthebbenden: werknemers van 56 jaar en ouder, met uitzondering van de technische bedienden.

Voorwaarden:

 • 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
 • verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen.

Aantal bijkomende vakantiedagen: toegekend naargelang van het aantal effectief gepresteerde dagen in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen:

 • van 100 dagen tot en met 150 dagen: 2 dagen;
 • van 151 dagen tot en met 200 dagen: 3 dagen;
 • meer dan 200 dagen : 4 dagen.

Loon: betaald door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 18 november 2019 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van bijkomende vakantiedagenn voor werknemers van 56 jaar en ouder in de diamantnijverheid en -handel (nr. 156435/CO/324).

1. Rechthebbenden

De werknemers van 56 jaar en ouder die ressorteren onder de bevoegdheid van het PC 324, met uitzondering van de technische bedienden.

2. Voorwaarden

De in punt 1 bedoelde werknemers hebben recht op de hieronder bepaalde bijkomende vakantiedagen wanneer ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
 2. verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
 3. in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen, het volgende aantal effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd:
  • van 100 dagen tot en met 150 dagen: 2 bijkomende vakantiedagen;
  • van 151 dagen tot en met 200 dagen: 3 bijkomende vakantiedagen;
  • meer dan 200 dagen: 4 bijkomende vakantiedagen .

3. Loon

Het loon voor de bijkomende vakantiedagen wordt ten laste genomen door de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid. De bevoegde beheersorganen van de Rijksverlofkas bepalen de berekenings- en betalingsmodaliteiten van dit loon.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
18/11/2019
Registratienr
156435
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
01/01/2022
Neerleggingsdatum
06/12/2019
Registratiedatum
16/01/2020
Reikwijdte
Werknemers van 56 jaar en ouder.
Buiten bereik
Technische bedienden.
Onderwerp
Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder.
BS Bericht van neerlegging
30/01/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/07/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
10/08/2020
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 1004 Verlof eindeloopaan
01/01/2020 31/12/2021 1004 Extra verlofdagen
01/01/2018 31/12/2019 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2016 31/12/2017 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2013 31/12/2015 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder