1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 26/09/2016
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/12/2015

Niet van toepassing op :

technische bedienden

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
16/04/2013
Registratienr
115025
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
01/01/2016
Neerleggingsdatum
13/05/2013
Registratiedatum
22/05/2013
Onderwerp
toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
BS Bericht van neerlegging
04/06/2013
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/01/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
23/04/2014
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 1004 Verlof eindeloopaan
01/01/2020 31/12/2021 1004 Extra verlofdagen
01/01/2018 31/12/2019 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2016 31/12/2017 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2013 31/12/2015 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder