1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 29/03/2018
Geldig vanaf: 01/01/2016
Geldig tot: 31/12/2017

De in artikel 1 bedoelde werknemers hebben recht op de hieronder bepaalde bijkomende vakantiedagen wanneer ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. 56 jaar of ouder zijn op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen;
  2. verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen
  3. in het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen, het volgende aantal effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd :
  • van 100 dagen tot en met 150 dagen: 2 bijkomende vakantiedagen;
  • van 151 dagen tot en met 200 dagen: 3 bijkomende vakantiedagen;
  • meer dan 200 dagen : 4 bijkomende vakantiedagen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2015
Registratienr
132331
Geldig van
01/01/2016
Geldig tot
31/12/2017
Neerleggingsdatum
23/12/2015
Registratiedatum
25/03/2016
Onderwerp
toekenning bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
BS Bericht van neerlegging
13/04/2016
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
17/02/2017
Keywords
BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET

Historiek
01/01/2022 01/01/2024 1004 Verlof eindeloopaan
01/01/2020 31/12/2021 1004 Extra verlofdagen
01/01/2018 31/12/2019 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2016 31/12/2017 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder
01/01/2013 31/12/2015 1004 10 Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor werknemers van 56 jaar en ouder