070202 Vrijwillige overuren

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 21/04/2022
Geldig vanaf: 01/01/2023
Geldig tot: 31/12/2023

Toepassingsgebied: de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair comité voor de Diamantnijverheid en -handel.

Aantal vrijwillige overuren: 220 jaren per kalenderjaar.

1. Algemeen

De wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heeft een nieuw systeem voor overuren ingevoerd: vrijwillige overuren.

Dergelijke overuren kunnen uiteraard alleen worden gepresteerd als de werkgever ze aanbiedt. Het gaat dus om overuren die de werknemer op vrijwillige basis presteert met toestemming van de werkgever. Vóór de prestatie van de overuren moet een schriftelijke overeenkomst met de werknemer worden gesloten. Die overeenkomst is maximum 6 maanden geldig.

Voor deze overuren moet de werkgever de grens van 11 uren per dag of 50 uren per week naleven. 

Deze vrijwillige overuren worden niet in aanmerking genomen voor de naleving van de wekelijkse arbeidsduur die over de referteperiode gemiddeld moet worden in acht genomen: ze worden dus niet ingehaald via de toekenning van inhaalrust. Op het einde van de loonperiode worden deze overuren onmiddellijk aan 100% betaald. Als deze uren de daggrens van 9 arbeidsuren of de normale wekelijkse arbeidsduur overschrijden, geven ze bovendien recht op een overloon van 50 of 100 % al naargelang deze uren tijdens de week of op een zondag of feestdag werden gepresteerd.

De werknemer die dit wenst kan maximum 120 overuren per jaar. Een sectorale cao kan dit aantal op maximum 360 uren per jaar brengen.

De eerste 25 vrijwillige overuren in de referteperiode tellen niet mee voor de interne grens. Dit aantal kan bij sectorale cao op maximum 60 uren worden gebracht.

2. PC 324

In het Paritair Comité voor de Diamantnijverheid en-handel werd op 10 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de verhoging van het quotum overuren in de diamantnijverheid en - handel (324) (nr. 170505/CO/324).

Het aantal vrijwillige overuren (artikel 25bis van de wet van 16 maart 1971) wordt opgetrokken naar 220 uren per kalenderjaar waarbij het quotum vrijwillige overuren maximaal 220 uren bedraagt, ongeacht eventuele (relance-) maatregelen. 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
10/12/2021
Registratienr
170505
Geldig van
01/01/2023
Geldig tot
31/12/2023
Neerleggingsdatum
13/12/2021
Registratiedatum
22/02/2022
Onderwerp
Verhoging van het quotum overuren
BS Bericht van neerlegging
10/03/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/08/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
17/01/2023
Keywords
ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT, OVERUREN, OVERUREN - QUOTUM
Tekst aangepast op
23/02/2022

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 070202 Vrijwillige overuren
01/01/2023 31/12/2023 070202 Vrijwillige overuren