0701 Arbeidsduur

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 27/04/2022
Geldig vanaf: 07/05/2022

In het Belgisch Staatsblad van 27 april verscheen de wet van 1 april 2022  tot opheffing van de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid, tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek en tot opheffing van twee besluiten met betrekking tot het aanwezigheidsregister in de diamantnijverheid.

Deze wet heft de wet van 16 mei 1938 tot regeling van de arbeidsduur in de diamantnijverheid op.

De diamantnijverheid volgt voortaan de bepalingen van de Arbeidswet van 16 maart 1971.

De sector hoeft geen gebruik meer te maken van het specifiek aanwezigheidsregister.

 


Historiek
07/05/2022 31/12/2999 0701 Arbeidsduur
01/10/2000 06/05/2022 0701 Arbeidsduur
Terug