05 Eindejaarspremie (sociale eindejaarstoelage)

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 26/10/2020
Geldig vanaf: 01/01/2009

Bedragen 

  • 1 EUR per bezoldigde dag;
  • 0,75 EUR per gelijkgestelde dag.

Uitbetaald door : het Fonds.

Betalingsdatum : in de loop van de maand december.

Pro rata-regels en gelijkstellingen : ja.

Uitsluitingen : technische bedienden.

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 22 juni 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van een sociale toelage aan de werknemers in de diamantnijverheid en -handel (nr. 94231/CO/324).

1. Toepassingsgebied

Technische bedienden uitgesloten.

2. Bedrag

2.1. Voltijds

Er wordt aan de diamantarbeiders een toelage van 1 EUR per bezoldigde dag en 0,75 EUR per gelijkgestelde dag in een vijfdagenweek, volgens de regels van toepassing in het stelsel van de jaarlijkse vakantie, toegekend.

2.2. Deeltijds

Aan de deeltijdse diamantarbeiders wordt de toelage toegekend pro rata van hun arbeidsprestaties.

3. Wie betaalt de toelage?

Het Fonds.

4. Betalingsdatum

De toelage voor de gewerkte en gelijkgestelde dagen wordt uitgekeerd in de loop van de maand december volgens de aangifte op de vakantiekaarten van het vorige werkjaar.

5. Toekenningsmodaliteiten

Voor de diamantarbeiders die lid zijn van een werknemersorganisatie wordt de toelage uitbetaald aan de rechthebbenden nadat de werknemersorganisatie de aanvraag van hun lid bij het Fonds heeft ingediend.

De diamantarbeiders die geen lid zijn van een werknemersorganisatie verkrijgen deze toelage door een schriftelijk verzoek in te dienen gericht aan het Fonds.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
22/06/2009
Registratienr
94231
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
25/06/2009
Registratiedatum
14/09/2009
Onderwerp
sociale toelage
BS Bericht van neerlegging
30/09/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
21/02/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
01/06/2010
Keywords
LONEN

Historiek
01/01/2009 31/12/2999 05 Eindejaarspremie (sociale eindejaarstoelage)