0406 Betaling van het loon

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 15/11/2023
Geldig vanaf: 10/12/2023

Op 11 september 2023 hebben de sociale partners vergaderd in de schoot van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en –handel akte genomen van het gemotiveerd schrijven uitgaande van het Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid (SBD) inzake de verwerping van het sectoraal gebruik van de uitbetaling van loon van hand tot hand binnen de sector.  Deze verwerping werd op unanieme wijze aanvaard door de aanwezige leden.

Bijgevolg zal de uitbetaling van het loon van hand tot hand niet meer toegestaan zijn na verloop van een termijn van twee maanden te rekenen vanaf deze bekendmaking van de verwerping van het sectoraal gebruik – zijnde 10 december 2023.


Historiek
10/12/2023 31/12/2050 0406 Betaling van het loon
01/10/2016 09/12/2023 0406 Betaling van het loon