03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 14/10/2020
Geldig vanaf: 01/01/2008
Geldig tot: 30/11/2019

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO, en vervolgens enkele belangrijke praktische schikkingen. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Groep S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de letters in vetjes.

Beroepenclassificatie

A. grofbranche

Het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter:

 • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
 • diamantkeurder-specialist;
 • diamantkeurder eerste klasse.

Code: A

B. 

 • zagen van diamant;
 • tekenen van diamant;
 • kloven van diamant.

Code: B

C. kleinbranche

Het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk:

 • slijpen, snijden en verstellen van diamant;
 • sorteren van diamant;
 • verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop;
 • diamantkeurder tweede klasse;
 • bewerken van gekleurde stenen;
 • zaagverstellen.

Code: C

Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

 • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
 • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van Groep S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelde op het identiteitsformulier van iedere nieuwe aangeworven arbeider en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
08/11/2007
Registratienr
86239
Geldig van
01/01/2008
Geldig tot
01/01/2012
Neerleggingsdatum
10/12/2007
Registratiedatum
08/01/2008
Onderwerp
arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
24/01/2008
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/07/2008
Gepubliceerd in het B.St. van
14/10/2008
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN

Historiek
01/12/2021 31/12/2050 03 Beroepenclassificatie
01/12/2019 30/11/2021 03 Beroepenclassificatie
01/01/2008 30/11/2019 03 Beroepenclassificatie