01 Protocolakkoord 2023-2024

Paritair (sub-)Comité nr.:
324.00.00-00.00

Bijwerking: 21/11/2023
Geldig vanaf: 01/01/2023
Geldig tot: 31/12/2024

Protocol van sectoraal akkoord 2023-2024 gesloten op 9 oktober 2023: koopkrachtpremie, maaltijdcheques, eindeloopbaan, SWT, verlenging van akkoorden van bepaalde duur, vrijwillige overuren. 

In het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel werd op 9 oktober 2023 een protocol van sectoraal akkoord 2023-2024 gesloten.

Verschillende delen van deze collectieve arbeidsovereenkomst maken wellicht nog het voorwerp uit van afzonderlijke CAO's. In ieder geval behandelen wij de verschillende onderwerpen systematisch in het daartoe voorziene hoofdstuk.


Historiek
01/01/2023 31/12/2024 01 Protocolakkoord 2023-2024
01/01/1999 31/12/2000 01 Protocolakkoord 1999-2000